Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Faror och hot motiverar inte till klimatvänlig utveckling

Publicerad

Motivationen till att leva klimatsmart ökar om man lyfter fram fördelarna med ett klimatvänligt samhälle, istället för att fokusera på negativa effekter av klimatförändringar. Det visar en internationell undersökning om klimatattityder som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Climate Change.

Under en treårsperiod har 6 000 människor i 24 länder svarat på frågor gällande sina attityder till klimatet och klimatförändringar. Intresset för klimatförändringarna är stort i Sverige och en fråga som är viktig för många.

– Utvecklingen mot ett klimatvänligt samhälle går inte tillräckligt fort eftersom klimatengagemang ofta är knutet till politiska ideologier, vilka inte ändras i första taget. Ur miljösynpunkt är detta ett problem, för vi kan inte vänta med att ta itu med klimatförändringarna, säger Lars-Olof Johansson, docent i psykologi och en av två medförfattare till studien från Göteborgs universitet.

Resultaten i studien visar att det finns fungerande motivationsstrategier som påverkar människor oavsett vilken politisk ideologi de har eller vilken vikt de lägger vid klimatfrågan. Visioner om ekonomisk och vetenskaplig utveckling kopplat till miljöåtgärder visade sig vara motiverande oavsett politisk tillhörighet. Negativa konsekvenser av att inte ta tag i klimatförändringarna, såsom föroreningar och sjukdom, visade sig däremot inte vara motiverande. Resultaten i Sverige går i linje med det övergripande globala resultatet.

Enligt Gró Einarsdóttir, doktorand på psykologiska institutionen, är attitydundersökningens resultat om vad som motiverar människor till att förändra sitt beteende extra viktigt att ta med i globala förhandlingar. Hon syftar närmast på FN:s kommande miljökonferens i Paris senare i år.

– Om FN verkligen vill få till en förändring är våra forskningsresultat viktiga. Att ensidigt peka på faror och hot är inte lika effektivt som att koppla ihop miljöåtgärder med en positiv samhällsutveckling i övrigt, säger Gró Einarsdóttir.

Artikeln i Nature Climate Change

Kontakt:
Lars-Olof Johansson, docent i psykologi,
031-786 4696
lars-olof.johansson@psy.gu.se

Gró Einarsdóttir, doktorand på psykologiska institutionen,
031-786 6770
gro.einarsdottir@psy.gu.se