Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Får medel för forskning om flerspråkig undervisning i förskolan

Publicerad

En forskargrupp vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande får forskningsmedel för att kartlägga flerspråkiga miljöer och utveckla nya metoder och läroplansinnehåll för barn med annat modersmål än svenska.

Projektet EDUGATE - Flerspråkig undervisning i förskolan (Multilingual teaching in early childhood education and care) - får drygt 710 000 kronor under två år från EU i form av Erasmus+ - medel.

– Syftet med projektet är att styrka lärarprofessionen med fokus på flerspråkighet, genom att bidra till att kvaliteten på undervisning för barn i multikulturella områden utvecklas, säger Ingrid Pramling Samuelsson, professor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande.

Tillsammans med kollegorna Anne Kultti och Niklas Pramling ska hon kartlägga flerspråkiga miljöer och utveckla nya metoder och läroplansinnehåll för barn med annat modersmål än majoritetsspråket i respektive deltagande land. Asylsökande flyktingar och migranter inkluderas.

Socialt och kulturellt hållbart

– Men välbefinnande och hälsa är också relaterat till barns lärande och utveckling. Därför ska projektet vara både holistiskt till sin karaktär och åldersrelevant. Konkret skall alltså forsknings- och utvecklingsarbetet resultera i utvecklandet och prövandet av olika modeller och innehåll för dessa barn som sedan ska kunna ligga till grund mer generellt för arbetet med minoritetsspråkiga barn, säger hon.

Målsättningen är att nå en socialt och kulturellt hållbar utveckling mot jämlikhet. I projektet deltar Italien, Finland, Litauen, Sverige, Tjeckien och Polen.

Erasmus+ ska bidra till Europa 2020-strategin för tillväxt, sysselsättning, social rättvisa och inkludering och till EU:s utbildningsstrategi Utbildning 2020.
Erasmus+ ska också främja den högre utbildningen och bidra till målen i EU:s ungdomsstrategi.