Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Extra kompetens krävs för att Skagerak ska bli klart

Publicerad

Den externa utredningen om forskningsfartyget Skagerak är klar. Utredarna konstaterar att fartyget är i gott skick och rekommenderar att universitetet låter det polska varvet färdigställa fartyget. Samtidigt anser de att universitetet måste stärka styrningen av fartygsprojektet och tillföra ytterligare kompetens på vissa områden.

– Det är mycket värdefullt för oss att få nya ögon på projektet. Rapporten är tydlig i vilka handlingsalternativ vi har nu och är framåtsyftande. Den kritiserar också projektets styrning som inte fungerat fullt ut. Fartygsbyggets styrgrupp får nu i uppdrag att arbeta vidare med de rekommendationer som framgår av rapporten, säger rektor Eva Wiberg.

Byggandet av Göteborgs universitets nya forskningsfartyg Skagerak dras med omfattande förseningar. Fartyget skulle ha varit färdigt i maj 2015, men är inte klart för leverans utan ligger vid kaj hos det polska varvet Nauta.

Extern utredning för att visa väg framåt

I september initierade rektor en extern utredning för att bedöma möjliga handlingsalternativ. Uppdraget gick till rederiet Stena RoRo som har stor erfarenhet av byggnation av fartyg. Rederiet ombads undersöka de tre alternativen att låta varvet i Polen slutföra bygget, att häva avtalet eller att universitetet tar över fartyget i befintligt skick. Idag, fredagen den 20 december, lämnade de sin rapport.

Fartyget i gott skick

Utredarna har inspekterat Skagerak och konstaterar att fartyget är i mycket gott skick och har hög standard på utfört arbete. En del arbete, bland annat gällande fartygets styrning, återstår dock för att det ska kunna levereras och sättas i bruk.

Stena RoRo avråder från att häva avtalet. Bedömningen är att det är mycket riskfyllt eftersom det både kan dra ut på tiden och bli dyrt.

Istället förordar de det första alternativet, det vill säga att låta varvet slutföra bygget. Utredarna bedömer att detta innebär minst risk för universitetet. De anser vidare att alternativet bör kombineras med att projektledningen bereder en plan att ta över fartyget i befintligt skick och att detta arbete ska ske parallellt.

Förstärkningar av projektorganisationen

Utredarnas uppgift var att ta fram konkreta handlingsalternativ för att universitetet ska kunna slutföra bygget. För att detta ska vara möjligt anser rapportskrivarna att GU måste stärka projektorganisationen och tillföra vissa kompetenser.

– Den här kritiken var inte helt oväntad. Under hösten har vi därför sett över vår organisation och bland annat tillsatt en ny projektledning och vi uppskattar utredarnas förslag om att förstärka styrgruppen med fartygsbyggnadskompetens, säger Göran Hilmersson, dekan vid Naturvetenskapliga fakulteten och ordförande i styrgruppen.

När kommer fartyget att vara klart?
– Det återstår att se, men så snart det är möjligt. Det är mycket arbete som ska klaffa med varandra i projektet, och vår uppskattning idag är att detta tar över ett år, säger Göran Hilmersson.