Bild
Foto: Katja Kircher
Länkstig

Experter: Skola och utbildning

Publicerad

Betyg, segregation och bristande studiero. Den svenska skolan är ständigt aktuell. Vid Göteborgs universitet finns forskare som kan svara på de flesta frågor inom utbildning, från förskola till vuxenutbildning.

Göteborgs universitet sammanställer regelbundet expertlistor inom aktuella områden som en tjänst till journalister. Vi har nu samlat cirka 60 forskare inom skola och utbildning.

Deras forskning berör ett brett spektrum av frågor. Dels alla delar av utbildningsväsendet (från förskola till vuxenutbildning), dels olika aspekter av utbildning, som till exempel betyg, segregation, mobbning, skolans digitalisering och utbildning för hållbar utveckling.

Bild
Porträtt på Gun-Britt Wärvik.
Gun-Britt Wärvik.
Foto: Maja Kristin Nylander

– Utbildningsvetenskaplig forskning vid Göteborgs universitet har en erkänt stark position nationellt och internationellt. Det finns en stor bredd i forskningen som har hög relevans för skola och utbildning, vilket expertlistan också visar, säger Gun-Britt Wärvik, prodekan med ansvar för forskning vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Experterna på listan är beredda på att svara på frågor från media. Vi garanterar dock inte att alla forskare är tillgängliga hela tiden. Får du inte svar på telefon, mejla i stället.