Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Expedition Skräpfritt hav seglar för ett renare hav

Publicerad

Havet är fullt av skräp. Det som en gång var en resurs är idag ett problem för både människor och djur. Cirka 8 000 kubikmeter skräp sköljer upp på Bohusläns stränder varje år och västkusten fylls av plast. Ett material som bara funnits i vårt samhälle i ett par generationer. Under Västerhavsveckan 2-10 augusti seglar s/y Hrimfare af Ranrike för projekt Ren Kust, Göteborgs universitet och KIMO, Kommunenes internasjonale miljøorganisation, för ett skräpfritt hav.

Under turnén kommer vi att informera om plasten i havet och på Bohusläns stränder. Vad ställer plasten till med, på land och i vattnet? Och inte minst – vem ska ta ansvar, åtgärda problemet och städa upp?

Marinkemisten Martin Hassellöv, till vardags forskare på Göteborgs universitet, har startat miljöbåtprojektet Hrimfare, med en 20 meters jordenruntsegelbåt av typen Challenge 67.En viktig anledning till att västkusten är så hårt drabbat av nedskräpning är havsströmmarna. Flera havsströmmar, som för med sig skräp, möts i Kattegatt och strömmar sedan upp längs västkusten där västliga vindar spolar upp det flytande plastskräpet på stränderna. Över 80 procent av det som hittas på stränderna är plast. Västsveriges kustremsa blir därför en form av soptipp för hela Nordsjön. Förfulningen av Bohusläns stränder hotar kustturismen och det marina djurlivet och är dessutom till förtret för kustkommunerna som ensamma får stå för städnotan.

Fragmenteras till mindre bitar

Men allt skräp är inte synligt. På land produceras en hel del skräp av mikroskopisk storlek, som sköljs ut via avloppet, och stort plastskräp försvagas av solens UV-strålning och fragmenteras till allt mindre bitar. Detta har lett till att havsvattnet numera liknar en tunn buljong, med små skräppartiklar fördelade i hela vattenmassan.
Forskare från Göteborgs universitet har nyligen provtagit Skagerrak, Kattegatt och södra Östersjön. Man har kartlagt förekomsten av mikroplast (0,3 - 5 mm) och upptäckt betydande mängder av både större och mindre storleksfraktioner. 

– Vi hittar höga ansamlingar av mycket små frigolitkulor och en omfattande mängd fragment av plastpåsar, hårdplastfragment och syntetiska fibrer från rep och fiskeredskap, säger professor Martin Hassellöv, marin kemist vid Göteborgs universitet.

Forskning tyder på att dessa små partiklar kan misstas för föda, och både minska näringsupptaget och transportera miljögifter in i filtrerande och planktonätande djur och vidare upp i näringskedjan.

Tickande miljöbomb

– Plast är ett fantastiskt material och har under det senaste århundradet erövrat världen för sina många egenskaper. Men plastskräpet har blivit en tickande miljöbomb. I en nyligen utförd studie i Skottland hittades plast i 100 av 120 av de trålfångade havskräftorna, 83 procent. Vi vill med expeditionen uppmärksamma problemet på bred front, öka kunskapen och medvetenheten hos allmänheten samt inspirera till förändring och nytänk, säger Ulrika Marklund, projektledare Ren Kust i Bohuslän.

Media välkomnas till pressvisning av Expedition Skräpfritt Havs provtagnings- och kampanjfartyg s/y Hrimfare af Ranrike samt en press-segling. Mikroplastforskaren Martin Hassellöv demonstrerar provtagningstekniken. Påmönstring i Marstrand, på Koönsidan, kl 11 fredag den 1 augusti (föranmälan önskvärd). Avmönstring sker på Öckerö, cirka kl 13.

Kontakt:
För frågor kring plast på Bohusläns stränder, strandstädning och ansvarsfrågan:
Ulrika Marklund, projektledare för Ren Kust i Bohuslän, +46 (0)703-63 42 08, ulrika.marklund@orust.se

Martin Hassellöv, institutionen för kemi och molekylärbiologi, +46 (0)73-706 23 13, martin.hassellov@gu.se

Läs mer:
http://www.renkust.se
http://vasterhavsveckan.se