Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ewa Ternesten Hasséus får ALF-tjänst

Ewa Ternesten Hasséus som är docent och universitetssjukhusöversjuksköterska på verksamhetsområde geriatrik, lungmedicin och allergologi, med bas på allergimottagningen och som är adjungerad lektor på institutionen för vårdvetenskap och hälsa, har fått en så kallad ALF-tjänst. ALF står för  Avtal om Läkarutbildning och Forskning och har tidigare främst varit riktat till läkare. Nu har man breddat tjänsterna till att även inkludera hälsovetenskapliga professioner.

Tjänsten innebär att man under två år får ta ut ALF-finansierad forskningstid om 20 – 50 % samt att det tillkommer projektmedel.

Forskningsprojektet som Ewa har fått medel för heter ”Capsaicin-kapslars effekt på symtom och tecken vid kronisk idiopatisk hosta”. Projektet är ett delprojekt i en större studie som handlar om att utvärdera effekten av behandling med capsaicin-kapslar per os på patienter med kronisk hosta. Hosta som är ett sensoriskt symtom, är liksom andra sensoriska mekanismer och symtom i luftvägarna ett område som är lite studerat. Olika luftvägssymtom, smärtkänslighet och livskvalité kommer att utvärderas med validerade metoder och frågeformulär. Projektet kommer att bidra till ökad kunskap om vilka symtom dessa patienter upplever, mekanismerna bakom uppkomna symtom och om dessa patienters livskvalité. Kunskapen är viktigt för att patienterna skall erhåller korrekt utredning och behandling, samt att adekvat information och utbildning kan utarbetas.