Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Engagerade geografilärare medverkade på fortbildningsdag

Publicerad

Tisdag den 27 oktober var det dags för den årliga fortbildningsdagen för geografilärare från grund- och gymnasieskolor. Totalt medverkade drygt 20 lärare som fick träffa ansvarig för geografiutbildningen och två forskare som representerade olika delar av geografiämnet. Dagen genomfördes på plats på Geovetarcentrum vilket var möjligt genom extra planering och åtgärder för att minimera smittrisken.

Bild
Foto: Sven Olsson

Dagen inleddes med att Sven Olsson, ansvarig för ämneslärarutbildningen på institutionen, berättade hur lärarutbildningen ser ut idag och behovet av att verksamma lärare vill vara VFU-handledare. Därefter var det dags för den första föreläsaren - Jonas Lindberg, lektor i kulturgeografi. Han berättade vad geografer gör och kan göra när det kommer till utbildningsfrågor. Jonas presenterade ett antal aktuella teman i den forskning som hör till det snabbt växande internationella forskningsfältet ”Geographies of Education”, till exempel skolnedläggningars geografi och valfrihetens effekter på segregation. Under förmiddagspasset fick deltagarna gemensamt fundera över ett tema som geografiforskningen hittills nästan helt har förbisett: Lärarnas geografi! Utbildningsforskningen har påvisat att det finns en pedagogisk segregation i den svenska grundskolan, men har den pedagogiska segregationen också en rumslig dimension?

Testa att mäta koldioxid och metanflöden

På eftermiddagen gav forskaren Mats Björkman ett naturgeografiskt perspektiv och berättade vad som händer med Arktis i en allt varmare värld. Deltagarna fick även testa på olika forskningsmetoder, som att mäta koldioxid och metanflöden till och från marken, samt lära sig ifrågasätta väletablerade forskningsmetoder genom interaktiva gruppdiskussioner.

Fortbildningsdagen är en del Ämnets dag som årligen anordnas av Göteborgs universitet och ger yrkesverksamma lärare möjligheten att ta del av ny forskning inom deras ämnen. Nästa års fortbildningsdag i geografi är 2 november.

Bild
Foto: Sven Olsson