Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

En professor vid Göteborgs universitet fälls för oredlighet i forskning

Publicerad

Rektor Eva Wiberg har fattat beslut om att en professor verksam vid Sahlgrenska akademin är skyldig till oredlighet i forskning. Den aktuella professorn är huvudförfattare i de totalt tio vetenskapliga artiklar som granskats. Övriga medförfattare frias från misstankar om vetenskaplig oredlighet.

Universitetets huvudbyggnad

I drygt två år har Göteborgs universitets oredlighetsråd på uppdrag av rektor utrett fyra olika ärenden om misstankar om oredlighet i forskning. Ärenden som berör samma huvudförfattare.

Det var i mars 2016 som Sahlgrenska akademins dåvarande dekan Olle Larkö anmälde ett ärende om misstänkt oredlighet i forskning. Anonyma kommentarer på webbplatsen PubPeer pekade ut tio artiklar från Göteborgs universitet där forskare misstänktes ha fabricerat och förvanskat ett stort antal bilder. Därefter inkom till rektor ytterligare två anmälningar. Dessa gällde två vetenskapliga artiklar där det fanns misstankar om att etiska tillstånd saknats i den forskning som presenterats i artiklarna. Och i januari 2017 inkom ytterligare ett ärende till rektor. Detta handlade om felaktiga publiceringar av bilder i två vetenskapliga artiklar.

De två etikärendena avgjordes 24 mars 2017. Dåvarande rektor Pam Fredman beslutade att det förekommit vetenskaplig oredlighet och två professorer fälldes. Oredlighetsrådet har sedan fortsatt utreda de båda andra ärendena.

Rektor fäller en professor för oredlighet i forskning

Den 26 juni avgjorde rektor Eva Wiberg de två återstående ärendena. I det första ärendet har rektor beslutat att huvudförfattaren gjort sig skyldig till vetenskaplig oredlighet genom medveten fabrikation, förvanskning eller undertryckande av grundmaterial samt till medvetet avsteg från god vetenskaplig sed i sju av de granskade artiklarna.

Totalt hade dessa artiklar 35 författare, varav 26 kan knytas till Göteborgs universitet. Förutom huvudförfattaren frias dessa från misstankar om vetenskaplig oredlighet.

I det andra ärendet har rektor beslutat att den ansvariga professorn gjort sig skyldig till vetenskaplig oredlighet genom medvetet avsteg från god vetenskaplig sed.

– Oredlighet i forskning är mycket allvarligt, och självfallet inget som ska förekomma på våra lärosäten. Det är därför viktigt att oredlighet uppdagas och att det får konsekvenser för de ansvariga, säger Eva Wiberg.

Tidskrifter meddelas om besluten

Göteborgs universitet kommer att meddela berörda tidskrifter om besluten. Det är sedan upp till tidskrifterna att besluta om artiklarna ska dras tillbaka.

Arbetsrättslig process inledd

Rektor Eva Wiberg har också inlett en arbetsrättslig process mot den aktuella professorn och har begärt att Statens ansvarsnämnd prövar en begäran om avsked.

Fakta

  • I högskoleförordningen (1993:100) 1 kapitel 16 § framgår att en högskola som genom en anmälan eller på något annat sätt får kännedom om en misstanke om oredlighet i forskning, konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete vid högskolan ska utreda detta.
  • En högskola får under pågående utredning hämta in yttrande från expertgruppen för oredlighet i forskning hos Centrala etikprövningsnämnden (CEPN). I ett av de nu aktuella ärendena inkom ett sådant.
  • De aktuella ärendena är bedömda enligt Göteborgs universitets då gällande handläggningsordning för ärenden om misstänkt oredlighet i forskning och utvecklingsarbete.

Besluten omfattar följande artiklar

Fetal liver-derived mesenchymal stromal cells augment engraftment of transplanted hepatocytes. Cytotherapy (2012) 14:657-669.

Recellularization of acellular human small intestine using bone marrow stem cells. Stem Cells Trans. Med. (2013) 2:307-315.

Phenotypic and in vivo functional characterization of immortalized human fetal liver cells. Scand. J. Gastroenterol. (2014) 49:705-714.

Replacement of a Tracheal Stenosis with a Tissue-Engineered Human Trachea Using Autologous Stem Cells: A Case Report. Tissue Eng. Part A (2013) 20:389-397.

Isolation and characterization of human primary enterocytes from small intestine using a novel method. Scand. J. Gastroenterol. (2012) 47:1334-1343.

CD271 identifies functional human hepatic stellate cells, which localize in peri-sinusoidal and portal areas in liver after partial hepatectomy. Cytotherapy (2014) 16:990-999.

Successful tissue engineering of competent allogeneic venous valves. J. Vascular Surgery: Venous and Lymphatic Disorders (2015) 3:421-430.