Bild
Rolf Wolff framför en bokhylla i rektorsrummet på Handelshögskolan.
Rolf Wolff, rektor för Handelshögskolan 2000-2010. Bild från Handelshögskolans årsmagasin 2009.
Foto: Carina Gran
Länkstig

En akademisk framtidstänkare har lämnat oss

Publicerad

Igår nåddes vi av det mycket tråkiga beskedet att professor Rolf Wolff hastigt gått bort efter en kort tids sjukdom. Under tio år, från 2000 till 2010, var Rolf Wolff rektor för Handelshögskolan och spelade en central roll för skolans utveckling mot att bli en stark akademisk institution med en hög grad av internationalisering och nära samverkan med det omgivande samhället.

I november 1989 startade professor Rolf Wolff med hjälp av professor Sten Jönsson Gothenburg Research Institute (GRI), forskningsinstitutet som skulle knyta den ekonomiska forskningen närmare näringslivet. Efter intensiv fundraising inrättades institutet. Doktorander rekryterades och efter bara några år var tre forskningsprogram igång. Rolf, som den visionära akademiska entreprenör han alltid var, grundade 1994 forskningsprogrammet Sustainability inom vilket doktorander skrev nydanande avhandlingar. Idag, 30 år senare, är hållbarhetsfrågorna fortfarande helt centrala ­- i praktiken, forskningen och utbildningen.

Under Rolfs period som rektor för Handelshögskolan expanderade verksamheten i antal professorer och studenter. Han inrättade ett post-doc program för nyblivna doktorer, ett fakultetsövergripande ledarskapsprogram och ett internationellt gästprofessorsprogram. Han knöt också verksamheten närmare till näringslivet. Han initierade skolans arbete med ackrediteringar och genomförde den första EQUIS-ackrediteringen. Rolfs vision och internationaliseringsstrategi har lett till att Handelshögskolan idag är så kallat triple crown-ackrediterad.

Efter att han tjänstgjort som rektor för andra handelshögskolor, i Stockholm och i Tyskland, kom han tillbaka till GRI som forskare. Rolfs närvaro där medförde som alltid många nya idéer, många spännande möten med personer inom och utom akademin, och strategiska diskussioner om aktuella forskningsområden. När Rolf höll i fredagskaffet kunde man alltid förvänta sig något extra, till glädje för alla.

Rolf lämnar ett stort tomrum efter sig. Vi saknar en dynamisk framåtblickande kollega och en god vän.

 

Per Cramér, rektor Handelshögskolan och Ulla Eriksson-Zetterquist, föreståndare GRI