Länkstig

Elof Hanssons Stiftelse finansierar gästprofessorprogram

Publicerad

Tack vare generöst stöd från Elof Hanssons Stiftelse kan Handelshögskolan vid Göteborgs universitet rekrytera tre internationellt mycket framstående gästprofessorer inom området internationellt företagande och handel. Satsningen, ”Elof Hansson Visiting Professor Programme in International Business and Trade”, pågår under tre år.

– Det generösa bidraget från Elof Hanssons Stiftelse gör det möjligt för oss att rekrytera en grupp internationellt ledande forskare, vilket stärker vår forskning och utbildning inom ett område av mycket hög samhällsrelevans och därmed även Handelshögskolans position på världskartan, säger rektor Per Cramér.

– Elof Hanssons Stiftelse har alltid varit angelägen att stötta merkantil utbildning i Göteborg. Efter diskussioner med Handelshögskolans ledning är stiftelsen mycket glad att kunna bidra till finansieringen av de tre gästprofessorerna, helt i anda med stiftelsens ändamålsbestämmelser, säger stiftelsens ordförande Peter Hentz.

De fyra professorerna är:

Christian Gollier, Toulouse School of Economics (TSE), Toulouse, Frankrike

Ett internationellt toppnamn inom nationalekonomi som grundade TSE tillsammans med nobelpristagaren Jean Tirole. Professor Gollier kommer att samarbeta med Handelshögskolans professor Thomas Sterner, och bidra till forskning och utbildning inom Economics of Uncertainty, Finance, Insurance och Environmental Economics.

Martin Shanahan, School of Commerce, University of South Australia, Adelaide, Australia

En internationellt ledande forskare inom näringslivshistoria och ekonomisk historia. Professor Shanahan kommer att medverka i forskningsprojekt rörande internationella karteller, ekonomisk politik, nationell och internationell reglering i ett långtidsperspektiv samt om ursprungsbefolkningars bidrag till internationell handel.

Sylvie Chetty, University of Otago, Dunedin, New Zealand

En internationellt framstående forskare inom International Business med expertis inom bland annat företagsinternationalisering med fokus på betydelsen av nätverk och internationalisering av entreprenöriella företag. Professor Chetty kommer att samarbeta med Handelshögskolans Center for International Business Studies, bland annat i projekt om internationaliseringen av nordiska företag inom digital hälsa. Hon kommer också att undervisa på masterprogrammet International Business and Trade.

Anne Goodchild, Supply Chain Transportation and Logistics Center, Univerity of Washington, USA

Om Handelshögskolans internationella gästprofessorprogram

Sedan 2009 har Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, tack vare omfattande stöd från näringslivet, i två omgångar kunnat rekrytera internationellt framstående gästprofessorer inom ramen för det internationella gästprofessorprogrammet. Professorerna kontrakteras för en period på tre år, under vilka de tillbringar en till två månader om året på Handelshögskolan. Gästprofessorprogrammet bidrar till att forskningen utvecklas, det höjer kvalitén i utbildningarna och skapar ett bestående nätverk för internationell forskningssamverkan.

Den förra omgången av programmet (2014-2018) hade hållbarhet som gemensam nämnare för de medverkande professorerna. Denna gång ligger fokus på internationellt företagande och handel och programmet ”Elof Hansson Visiting Professor Programme in International Business and Trade” möjliggörs tack vare generöst stöd från Elof Hanssons Stiftelse. Stiftelsen stöder vetenskaplig utbildning, forskning och utbildning inom det merkantila området. Huvudfokus ligger på handel och affärsverksamhet som marknadsföring, internationell handel, redovisning, handelsrätt och affärsspråk.

Kontakt

Maria Norrström, kommunikationsansvarig
031-786 1247, 0709-226689, maria.norrstrom@handels.gu.se