Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Elevers röster lyfts fram i bok om hot och våld i skolan

Publicerad

Hot, våld och trakasserier i skolan uppmärksammas allt oftare och väcker debatt. Mer sällan kommer dock eleverna själva till tals. I en nyutkommen bok skriven av forskare vid Göteborgs universitet vittnar eleverna om hur våld och kränkningar finns i deras vardag. De uttrycker även vad de anser krävs för att skapa en trygg och säker skola.

Boken bygger på intervjuer gjorda på fyra grundskolor med omkring 120 elever i årskurs nio. Skolorna representerar olika delar av den svenska skolverkligheten, och är belägna på landsbygden, i bruksortsmiljö samt i en urban förort.

– Att ha ett så brett urval när det gäller skolor är ovanligt. Detta beror på att de allra flesta studier inom det utbildningsvetenskapliga fältet är genomförda i och runt universitetsstäderna, säger Ylva Odenbring, en av bokens författare.

Skojbråk och sexuella trakasserier

Flera olika teman tas upp i boken. Ett tema är hur gränsen mellan skoj, skämt och allvar många gånger är mycket tunn. Detta yttrar sig bland annat genom så kallat skojbråk mellan pojkar. Ett annat tema som boken lyfter fram är sexuella trakasserier i skolvardagen i form av olika verbala trakasserier riktat mot flickor.

Eleverna säger sig uppleva att lärarna och andra vuxna i skolan sällan har tid att prata med dem. På en del skolor råder ett så kallat tillitsunderskott, där det bristande förtroendet för de vuxna gör det svårt att lösa konflikter och skapa en trygg skolmiljö. Särskilt på skolor med täta lärarbyten bidrar detta till bristande tillit.

Råd från eleverna själv

I boken ger eleverna råd till vuxenvärlden för att skapa en trygg skola.
– Det handlar om personaltäthet och vuxna som är närvarande i korridorerna. Vid konflikter lyfter eleverna fram vikten av att det lyssnas på båda sidor och att det pratas enskilt med de berörda eleverna, säger Ylva Odenbring.

Andra råd handlar om vikten av att skolan agerar snabbare på incidenter, och att elever i högre grad bör få ta konsekvenserna av sitt eget handlande, en del elever uttrycker detta till och med i termer av ”hårdare tag”. Boken tar också upp råd och tips hur verksamma i skolan kan hantera situationer när det förekommer våld, samt utveckla strategier för förebyggande arbete.

Boken Hot och våld i skolvardagen, att förstå och hjälpa utsatta elever, är skriven av Ylva Odenbring, docent i pedagogik, och Thomas Johansson, professor i pedagogik med inriktning mot barn- och ungdomsvetenskap, båda verksamma vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet.

För mer information:
Ylva Odenbring, docent i pedagogik, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, telefon: 031−786 2840, 0766−18 28 40. E-post: ylva.odenbring@gu.se