Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ekonomipriset 2017: "Mycket stor praktisk betydelse för samhället"

Publicerad

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne tilldelas i år Richard H. Thaler, University of Chicago, USA. Professor Olof Johansson-Stenman, prodekan på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet kommenterar årets ekonomipris:

”Att Richard Thaler, professor i beteendeekonomi från Chicago, får ekonomipriset är på alla sätt mycket glädjande!

Han har starkt bidragit till att ämnet nationalekonomi breddats i relation till andra samhällsvetenskaper och särskilt psykologi. Inte minst har han studerat olika former av irrationellt beteende, och inkorporerat mer realistiska beteendeantaganden i ekonomisk teori jämfört med den perfekt rationelle "Homo Economicus". Detta gäller inte minst hur vi hanterar val under osäkerhet, hur vi optimerar över livscykeln, hur vi hanterar så kallade självkontrollsproblem, samt diverse beteenden på finansmarknaden. På senare tid har hans arbeten om "nudging" fått ett stort genomslag, det vill säga hur små skillnader avseende hur val presenteras för människor (t ex vad som är default-alternativet) kan få mycket stora välfärdseffekter.

Hans bidrag har såväl fått en mycket stor inomvetenskaplig betydelse som en mycket stor praktisk betydelse för samhället. Det senare gäller inte minst hur politiker och politiska institutioner tänker kring sådant som pensionssystemens utformning och hur politiker skall få befolkningen att leva mer hälsosamt. Han är mer allmänt en stor humanist med ett stort samhällsengagemang.

Beteendeekonomi är också ett område där Handelshögskolan i Göteborg har en stor och framgångsrik forskning, och där Richard Thaler har varit en stor inspirationskälla, inte minst för mig personligen.”

Olof Johansson-Stenman
Prodekan och August Röhss-professor
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet