Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Dubbla perspektiv på multinationella företag

Publicerad

Axèle Girouds forskningsområde är multinationella företag och hur de agerar i framför allt utvecklingsländer. Det som gör hennes arbete så speciellt är att hon samtidigt tittar på frågorna från värdlandets perspektiv. Nu är hon gästprofessor på Handelshögskolan.

 Axèle GiroudIntresset för multinationella företag har funnits med sedan Axèle Giroud började sin akademiska karriär på Sorbonneuniversitetet i Paris.

– Det är väldigt spännande att se hur multinationella företag organiserar sig för att klara av att arbeta i flera olika affärskulturer, något som ju innebär ganska stora utmaningar. Därför är det också naturligt att företag som agerar internationellt tenderar att vara mer kreativa. Förmodligen handlar det om att de ständigt måste utmana sina invanda sätt att göra affärer, säger Axèle Giroud.

Bakom World Investment Report

En frågeställning som Axèle Giroud är särskilt intresserad av är kunskapsutbytet mellan internationella företag och lokala leverantörer; varför det uppstår eller inte uppstår och hur det påverkar utvecklingen i värdländerna. Det ledde till arbete hos FN i Genève.

– Jag jobbade bland annat med UNCTADs World Investment Report. De stöttar utvecklingsländer i deras ekonomiska utveckling. Gränssnittet mellan investeringar och utveckling är en viktig ingrediens, och eftersom det är min forskningsfråga kunde jag både bidra och lära mig mer om policyarbete, säger Axèle Giroud.

Intresse från flera håll

De multinationella företagen står för en allt större andel av den globala ekonomin, något som gör att kunskaper i ämnet efterfrågas, från både företagen själva och värdländerna.

– De multinationella företagen är intresserade av att få ett stabilt samarbete med lokala leverantörer och vill gärna lära mer om hur de kan interagera på nya marknader. Från andra hållet ser vi stora skillnader i hur värdländerna lyckas ta till sig kunskap och lyfta sin nationella industri när det finns ett inflöde av utländskt kapital och knowhow. De är förstås intresserade av att förstå mekanismerna bakom, säger Axèle Giroud.

Sant multinationell forskare

Själv är Axèle Giroud föredömligt multinationell. Hon är utbildad i Frankrike, anställd i England och specialist på Asien. De närmaste åren är hon dessutom gästprofessor i Göteborg.

– Jag har träffat flera kollegor från Handelshögskolan via mitt ordförandeskap i Euro­Asia Management Studies Association. Vi kommer att komplettera varandra väldigt bra. Här finns till exempel forskare som har nära kontakt med enskilda företag, något som kan ge en ny dimension till min forskning, säger Axèle Giroud.


VISITING PROFESSOR PROGRAMME
Programmet skapades 2009 för att få en internationell injektion i forskning och undervisning på Handelshögskolan. 2014 kunde en ny femårsperiod av programmet starta tack vare finansiellt stöd från Elanders AB, Stena AB, Stiftelsen Richard C Malmstens minne och Volvo Group. Hittills har 16 gästprofessorer från åtta länder anställts, som vitaliserar forskningen och bidrar med relevanta specialkunskaper till det lokala näringslivet. Ytterligare nio gästprofessorer kommer att anställas under våren 2016.

AXÈLE GIROUD
Utbildad på universitetet i Bradford och på Université Paris 1 Panthéon­Sorbonne. Professor i International Business vid Alliance Manchester Business School, University of Manchester. Aktuell som nybliven gästprofessor på Handelshögskolan i Göteborg.


Detta är en artikel från

Handelshögskolans Magasin 2016