Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Doktorand sökes till projekt om personcentrerad e-hälsa i primärvården

Just nu startar vi upp ett forskningsprojekt i samarbete med Närhälsan, den offentliga primärvården i Västra Götalandsregionen. I projektet kommer personer med stress eller utmattningssyndrom att använda ett utvecklat e-hälsoverktyg som stöd för att stärka sin självtillit och främja återgång i arbete. Du kan läsa mer om projektet här.

Vi söker nu en doktorand till detta projekt. För att bli antagen till forskarutbildning vid Göteborgs universitet krävs att sökande uppfyller den grundläggande behörigheten vilket innebär:

1. avlagt en examen på avancerad nivå

2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller

3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Är du intresserad och uppfyller ovan beskrivna krav för behörighet kontakta projektledare Andreas Fors:
andreas.fors@gu.se , 0709-115931