Länkstig

Distansundervisning och distansarbete från 18 mars

Publicerad

Psykologiska institutionen stänger lokalerna för studenter och besökare från och med onsdag 18 mars 2020. Verksamheten fortsätter på distans.

Utifrån regeringens rekommendationer har rektor fattat beslut om att Göteborgs universitet tillfälligt ska övergå till distansundervisning och hemarbete för att minska spridningen av Covid-19. Detta innebär att psykologiska institutionen tillfälligt, men tillsvidare, stänger sina lokaler för studenter och besökare.

Undervisningen övergår till distansundervisning

Undervisningen kommer att fortgå men övergår till undervisning på distans. Som student på institutionen kommer du att få information om vad som gäller på just din kurs via Canvas allteftersom din kursledare har hunnit ordna med det.

Alla studenter uppmanas att regelbundet kolla sina mejl, samt i Canvas för specifik information från institutionen.

Studentservice och studievägledning håller öppet via mejl, telefon och vid behov exempelvis Zoom eller Skype.

Verksamheten fortsätter

Vår utgångspunkt är att arbetet inom utbildning, forskning och administration fortgår även om vi behöver stänga själva lokalerna. Vi kan som vanligt kontaktas via mejl och telefon

Personal psykologiska institutionen

-----------------------

Göteborgs universitets information till alla studenter och personal uppdateras regelbundet: