Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Johan Åkesson i en föreläsningssal 2019
Precis som studenterna saknar lärarna att mötas i klassrummen, men tycker att det går bättre än väntat att undervisa digitalt.
Foto: Carina Gran
Länkstig

Direktkontakt och dialog - det saknar lärarna när undervisningen sker digitalt

Publicerad

Den digitala undervisningen är en utmaning för lärarna på Handelshögskolan - men det finns också fördelar.

Bristande interaktion och en märklig känsla av att behöva prata rakt in i en kamera utan respons. Det är utmaningar i vardagen, åtminstone om man arbetar med undervisning mitt under en pågående coronapandemi.  

Trots detta tycker man att det går bättre än väntat. Effektivitet och nya möjligheter är fördelar som nämns när vi frågar fyra lärare om deras syn på digital undervisning - en undervisningsmetod som de så hastigt tvingades in i när pandemin slog till i våras.  

Katarina Nordblom - Institutionen för nationalekonomi med statistik

Bild
Katarina Nordblom
Katarina Nordblom
Foto: Handelshögskolan

Hur tycker du att det är att undervisa digitalt?  

Det jag gillar mest med att undervisa är att få förmedla något till studenterna och väcka ett intresse hos dem. Där är den direkta kommunikationen viktig och den går till stor del förlorad med distansundervisningen. Det gäller framförallt undervisningen i stora grupper där jag upplever att studenterna är mycket mindre aktiva än under vanliga föreläsningar.  

Vilka fördelar finns med digital undervisning?  

Fördelarna med inspelat material är att studenterna kan återvända till det och repetera svårare moment.  

Vilken är den största utmaningen med digital undervisning?  

Att man inte riktigt vet om det man säger går hem. Även om det mest är läraren som pratar under traditionella föreläsningar finns ett samspel mellan studenter och lärare. I vanliga fall har vi ögonkontakt och det förekommer frågor och kommentarer som leder föreläsningen framåt. Oavsett om föreläsningarna spelas in helt i förväg eller ges live via Zoom, går mycket av det förlorat. Förutom att jag inte vet om jag håller rätt nivå för studenterna blir jag själv en sämre och mindre engagerad lärare när jag pratar med datorn än med människor av kött och blod i samma rum.  

Hur kan studenter ta till sig den digitala undervisningen på bästa sätt? 

Det är svårt att säga generellt eftersom den digitala undervisningen ser olika ut i olika kurser. Även om alla föreläsningar kanske finns tillgängliga på Canvas där man kan se dem närsomhelst, ta för vana att se föreläsningarna på schemalagd tid. Då blir det lättare att verkligen följa kursen och man slipper de obehagliga överraskningar som kommer om man sparar allt tills veckan före tentan.  

 

Johan Åkesson - Företagsekonomiska institutionen  

Bild
Johan Åkesson
Johan Åkesson
Foto: Carina Gran

Hur tycker du att det är att undervisa digitalt? 

Kort svar är: tråkigt och ganska svårt! Jag har under denna tid fått erfarenheter av att undervisa både riktigt stora grupper, upp emot 300 studenter, och mindre grupper om kanske 10-15 studenter och skillnaderna är stora. En likhet är dock den utmaning det innebär att sakna naturlig ögonkontakt och att inte kunna läsa av kroppsspråket. I det mindre formatet har det, i viss mån, kunnat hanteras genom möjligheten att i varje fall se alla via kameran. I det större formatet är det omöjligt. Då blir det verkligen som att prata rakt ut i luften utan möjlighet att veta hur budskapet landar 

Vilka fördelar finns med digital undervisning?  

I de kurser jag är inblandad i har vi valt att spela in korta filmer kring vissa moment/tekniker och det uppskattas mycket. Det ger studenterna möjlighet att anpassa studietempot, se om vissa delar etc. Detta kommer vi förhoppningsvis också att kunna återanvända i framtida kurser vilket är positivt för kvaliteten på sikt. 

Vilken är den största utmaningen med digital undervisning? 

Dels det jag nämnde ovan men också att de naturliga mötena med studenterna i pauser och korridorer försvunnit. Den dialogen är helt borta, och nu när det gått flera månader inser man hur mycket den betyder. Relationen med studenter på Zoom eller via andra forum ger inte samma möjlighet, tyvärr. Jag har också upplevt att det är svårt att få gensvar för uppmaningen att ha kameran på och vara aktiv i chattforum. Digital undervisning behöver inte innebära monolog men riskerar att bli det om inte fler tar ansvar för dialog. 

Hur kan studenter ta till sig den digitala undervisningen på bästa sätt? 

Undvik att falla för frestelsen att skjuta upp de dagliga studierna bara för att det finns möjlighet att se inspelningar i efterhand. Följ studieanvisningar och försök löpande att vara aktiv i de forum som erbjuds. Lärandet sker också mellan studenter och våga vara den som både ställer frågor och bidrar med svar och reflektioner till andra. 

 

Nanna Gillberg - Företagsekonomiska institutionen.  

Bild
Nanna Gillberg
Nanna Gillberg
Foto: Francis Löfvenholm

Hur tycker du att det är att undervisa digitalt? 

Nu har jag börjat vänja mig vid att undervisa på distans, men först var det en lite konstig känsla att titta in i den där lilla kameran på datorn och inte ha någon kontakt med deltagarna. 

Vilka fördelar finns med digital undervisning?  

En fördel är att det är effektivt. 

Vilken är den största utmaningen med digital undervisning? 

Den största utmaningen är definitivt att skapa interaktivitet och delaktighet. I lärarrollen måste jag anpassa mig till frånvaro av omedelbar feedback när direktinteraktionen med deltagarna saknas.  

För att komma åt det här lägger jag in frågor i föreläsningarna och ber deltagarna svara live, vilket bryter upplägget att det bara är jag själv som pratar. Att uppmana studenterna att lägga in frågor i chatten under pågående föreläsning och se till att dessa följs upp skapar också mer dynamik. 

Hur kan studenter ta till sig den digitala undervisningen på bästa sätt? 

Ett tips för att få den digitala undervisningen att fungera är att se till att samma som klassrumsundervisning gäller digitalt, det vill säga att betona vikten av att deltagarna lägger tid på att läsa litteraturen, vilket är grunden för att kunna ta till sig undervisningen. 

 

Mattias Sandberg, Institutionen för ekonomi och samhälle 

Bild
Mattias Sandberg
Mattias Sandberg
Foto: Handelshögskolan

Hur tycker du att det är att undervisa digitalt? 

Som många redan uttryckt det: det går bättre än förväntat. Men jag saknar direktkontakt och dialog med studenterna. 

Vilka fördelar finns med digital undervisning?  

Förhoppningsvis att flera universitetslärare får upp ögonen för utomhusundervisning där vi både kan ses och hålla distans. För studentgrupper ger nuvarande situation ökad grad av flexibilitet; att kombinera studier med andra aktiviteter. Men precis som för lärarna så tror jag att distansformatet passar några riktigt bra, medan andra mer längtar tillbaka det ”normala”.  

Vilken är den största utmaningen med digital undervisning? 

Den största utmaningen tror jag handlar om studenternas bristande möjlighet till spontan interaktion med varandra. Småpratet mellan föreläsningarna går förlorat. Kanske hittar studenterna alternativa forum för utbyte? 

Hur kan studenter ta till sig den digitala undervisningen på bästa sätt? 

Att träffa varandra utomhus regelbundet för en ”walk and talk” och diskutera veckans undervisning.