Länkstig

Digitalt och distans även under vårterminen

Publicerad

Pandemin kommer att påverka samhället och därmed universitetet även under 2021. Det innebär att universitetet också under vårterminen måste anpassa sig och bedriva merparten av verksamheten digitalt och på distans.

Rektor fattade igår, torsdag den 5 november, ett nytt inriktningsbeslut om hur universitetets verksamhet ska bedrivas under vårterminen 2021 med hänsyn till den pågående pandemin. Beslutet följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och omfattar även en beredskap för att regionala råd kan tillkomma, som fallet är just nu.

– Pandemin kommer att pågå under en längre tid. Alla beslut vi tar, på alla nivåer, måste fattas med strävan att vi tillsammans ska bidra till minskad smittspridning i samhället men med bibehållen kvalitet i vår verksamhet. Med detta nya beslut vill jag skapa tydligare förutsättningar för en stabil verksamhet även under dessa omständigheter, säger rektor Eva Wiberg.

Detta ska ske genom att ansvarstagande, prioriteringar och samordning sker lokalt utifrån de ramar som beslutet ger i kombination med gällande allmänna råd och rekommendationer.

– Med andra ord mer som beslutsfattande fungerar på universitetet i vanliga fall, säger Eva Wiberg.

Digitalt och på distans

Vad gäller huvuddragen i beslutet är det inga större förändringar för vårterminen jämfört med höstterminen. Det innebär att universitetet kommer att bedriva merparten av verksamheten digitalt och på distans, att medarbetare fortsatt bör arbeta hemifrån i den utsträckning chef bedömer att det är möjligt och att alla är restriktiva med resor.

När medarbetare, studenter och allmänhet befinner sig i universitetets lokaler ska avstånd hållas och trängsel undvikas. Alla sammankomster och all verksamhet ska genomföras i enlighet med gällande allmänna råd och rekommendationer så att smittspridningen begränsas.

Förnyade arbetssätt

Pandemin har krävt anpassningar i form av förnyade arbetssätt inom undervisning, forskning och verksamhetsstöd då universitetet på mycket kort tid genomfört en stor omställning till distansundervisning och tillfälligt hemarbete.

– Jag är mycket medveten om att det har varit, och fortsatt kommer att vara, utmanande. Men samtidigt har vi behövt tänka om kring hur vi vill förhålla oss till ett alltmer digitaliserat sätt att arbeta Tillsammans har medarbetare och studenter tagit stora digitala steg in i framtiden, säger Eva Wiberg.

För ett år sedan var det nog få som trodde att universitetet skulle vara så digitalt som det är i november 2020.

– Tack vare en stor insats från medarbetare och studenter har det visat sig vara möjligt att ha undervisning, seminarier och möten via videokonferenser, digitala lärplattformar och chattar. Även om vi är många som längtar tills vi kan vara mer på campus är det viktigt att vi tar tillvara de positiva effekterna och erfarenheterna när pandemin är över.

Nytt beslut kommer i april 2021

Det nu fattade beslutet gäller för vårterminen och av planeringsskäl tills vidare. Men senast i april kommer ett nytt ställningstagande inför höstterminen 2021.

Läs mer

Av: Ulrika Lundin