Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Det nya coronaviruset - universitetsgemensam information

Publicerad

UPPDATERING 2020-06-05 kl 09:26:

Det tidigare rektorsbeslutet med inriktning för höstterminen reviderades den 4 juni med anledning av att regeringen dragit tillbaka rekommendationen om digital undervisning. Trots regeringens besked kommer återgången till campus att vara begränsad till hösten eftersom andra rekommendationer för att bidra till minskad smittspridning av covid-19 fortfarande gäller.

Medarbetare kommer fortfarande inleda hösten med hemarbete och en stor del av undervisningen kommer ske digitalt.

Dessa sidor håller på att uppdateras enligt det nya beslutet, just nu kan du läsa mer här:

----------

FAQ till studenter uppdaterades senast den 18 maj kl 11:30.

FAQ till medarbetare uppdaterades senast den 12 april kl 12:43.

NYTT: Den 11 maj fattade rektor beslut om inriktning för höstterminen. Som huvudregel kommer undervisning ske via distans åtminstone fram till och med 31 oktober. Medarbetare kommer inleda höstterminen med fortsatt tillfälligt hemarbete.

NYTT: Uppdaterat under rubriken Resor, konferenser, möten, besök efter nya beslut från regeringen den 13 och 14 maj.

För studenter om höstterminen 2020

För medarbetare om höstterminen 2020

Information till studenter, doktorander, medarbetare och chefer

Göteborgs universitet bidrar till att bromsa smittspridningen av sjukdomen covid-19. Det innebär inte att universitetet stänger, utan att universitetet ställer om till distansstudier och tillfälligt hemarbete. Undervisning, forskning, samverkan och administration fortgår så långt det är möjligt.

 • Individen har ett stort ansvar. Alla måste bidra till att minimera smittspridningen.
 • Stanna hemma om du känner sjukdomssymtom. Tvätta händerna ofta och håll avstånd till personer som hostar och nyser.
 • För att minska smittspridningen i samhället, studera och arbeta i möjligaste mån hemma. Universitetet övergår i stort till andra examinationsformer än salstenta samt distansstudier och tillfälligt hemarbete.
 • Res inte utomlands och överväg noga behovet av nationella resor.
 • Överväg behovet av konferenser och möten. Välj digitalt alternativ, senarelägg eller avboka.
 • Situationen kan förändras snabbt, håll dig uppdaterad. På denna sida hittar du aktuell info.

 Innehåll på sidan

Höstterminen 2020

Det tidigare rektorsbeslutet med inriktning för höstterminen reviderades den 4 juni med anledning av att regeringen dragit tillbaka rekommendationen om digital undervisning. Trots regeringens besked kommer återgången till campus att vara begränsad till hösten eftersom andra rekommendationer för att bidra till minskad smittspridning av covid-19 fortfarande gäller.

Medarbetare kommer fortfarande inleda hösten med hemarbete och en stor del av undervisningen kommer ske digitalt.

För studenter: Höstterminen 2020 (Studentportalen)

För medarbetare: Höstterminen 2020 (Medarbetarportalen)

Undervisning och tentamen

 • För att minska smittspridningen i samhället övergår Göteborgs universitet tills vidare till distansutbildning. Institution eller kursansvarig ansvarar för att meddela studenter vad som gäller för respektive utbildning.
 • Salstentor ersätts tills vidare, där det är möjligt och behov finns, med examinationsform där fysisk lokalisering inte krävs. Institutionerna beslutar om vilka salstentor som ska ersättas med annan examinationsform. Kontakta kursansvarig för information.

För studenter: Digitala lösningar för distansstudier
För medarbetare: Digitala lösningar för undervisning

Tillfälligt hemarbete

 • För att bidra till minskad smittspridning i samhället ska universitetets medarbetare helt eller delvis, där det är möjligt, tills vidare övergå till tillfälligt hemarbete. Närmaste chef ansvarar för att göra bedömningen av vilka medarbetare som kan arbeta hemifrån och vilka som måste vara på plats.
 • Allt hemarbete ska godkännas av närmaste chef.

  Arbetsmiljö vid arbete hemifrån

För medarbetare: Digitala lösningar för tillfälligt hemarbete

Resor, konferenser, möten, besök

 • Göteborgs universitet följer Utrikesdepartementets avrådan från alla icke nödvändiga resor till världens samtliga länder samt tillåter som huvudregel tills vidare inga resor utomlands. Prefekt/närmaste chef/utbildningsansvarig kan besluta om undantag.
 • Du som ändå överväger en utrikesresa ska göra en risk- och säkerhetsanalys och samråda med ansvarig chef som fattar beslut. Ta med såväl smittspridningsfara som praktiska svårigheter med att resa i bedömningen om resan är nödvändig. Mallen för riskbedömning finns på sidan Reseråd.
 • Undvik tills vidare inrikesresor. Överväg senareläggning eller digitala alternativ. Prefekt/närmaste chef/utbildningsansvarig kan besluta om undantag.
 • Vid Göteborgs universitet finns resurser för att genomföra resefria möten. Medarbetare kan läsa mer på sidan Resfria möten.
 • Alla tjänsteresor, nationella och internationella, bokas med om- eller avbokningsbara biljetter.
 • För att minska smittspridningen i samhället, undvik tills vidare fysiska konferenser och möten. Överväg om mötet istället kan genomföras digitalt eller om det kan senareläggas. Prefekt/närmaste chef/utbildningsansvarig beslutar.
 • Universitetet avråder tills vidare verksamheten från att ta emot nya utländska gäster och utbytesstudenter.
 • För att minska smittspridningen i samhället har regeringen beslutat att allmänna sammankomster med mer än 50 deltagare tills vidare är förbjudna.
 • Regeringen har dessutom rekommenderat att landets lärosäten ska ställa om till distansstudier, och GU har ställt om till såväl distansstudier som tillfälligt hemarbete, i den mån det är möjligt. I de fall fysiska sammankomster och möten trots allt övervägs ska frågan om smittspridning vara överordnad vid planering och genomförande.
 • Regeringen har beslutat att det tillfälliga inreseförbud till EU via Sverige nu gäller fram till den 15 juni. Det tillfälliga inreseförbudet kan förlängas igen i framtiden. Se Förlängning av tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige med anledning av covid-19 och Frågor och svar – tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige för mer information.

Sjukdomssymtom/återgång efter sjukdom

 • Medarbetare och studenter uppmanas vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma om de känner sig sjuka.
 • Covid-19 ger ett eller flera av symtomen torrhosta, feber och andningsbesvär. En del får svårare besvär som lunginflammation. Symtomen är ofta lindriga och påminna om vanlig förkylning. Läs mer på 1177 Vårdguiden.
 • Folkhälsomyndigheten uppger att de som varit sjuka ska vänta minst två dygn innan de återgår till jobb eller studier.
 • Ring telefonnummer 113 13 om du har allmänna frågor om covid-19.

Undvik smitta och att sprida smitta

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att smittspridning. Var alltså vaksam även på lindriga symtom. Stanna hemma vid sjukdomssymtom.

Folkhälsomyndigheten har nya allmänna råd för att motverka spridningen av covid-19, se Håll avstånd och ta personligt ansvar. Råden till arbetsgivare är att de, om det är möjligt, bör se till att personal håller avstånd till varandra, att personalen regelbundet kan tvätta händerna, arbetar hemifrån, undviker onödiga resor samt kan anpassa sina arbetstider för att undvika resor i rusningstrafik.

För att undvika att bli smittad och att smitta andra:

 • Tvätta händerna grundligt med tvål och varmt vatten före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Finns inte möjlighet till handtvätt kan handsprit vara ett alternativ.
 • Undvik att röra vid ansiktet med otvättade händer.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
 • Håll ett visst avstånd till personer som nyser eller hostar.
 • Stanna hemma vid sjukdomssymtom.

Universitetets hantering och beredskap

Sedan slutet av januari finns vid universitetet en krisgrupp som löpande följer, hanterar och bereder universitetsövergripande rekommendationer. Krisgruppen konsulterar vid behov specialistkompetens. Gruppen följer utbrottet och dess påverkan via Folkhälsomyndigheten, Utrikesdepartementet, samarbetspartners och andra lärosäten.

Till krisgruppen finns en arbetsgrupp kopplad, som hanterar operativa frågor runt coronaviruset. För att komma i kontakt med arbetsgruppen mejla till corona@gu.se.

Utgående länkar