Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Deltagande i FEKIS 2017

Publicerad

I veckan har årets företagsekonomiska ämneskonferens, FEKIS hållits i Malmö. Från redovisningssektionen bidrog vi med två sessioner.

I första sessionen presenterades vår nya bok om redovisning för hållbarhet som kommer ut våren 2018. Vi vill i boken göra en bred översikt över komplexiteten och mångfalden inom området redovisning för hållbarhet. I boken diskuteras olika perspektiv, ramverk, standarder, processer och utgångspunkter för internt och externt hållbarhetsredovisning. Medverkande i presentationen (från vänster): Kristina Jonäll och Berit Hartmann från Handelshögskolan Göteborg samt Susanne Arvidsson från Lunds universitet.

I andra sessionen lyftes frågan om hur utbildning och forskning inom ämnet företagsekonomi kan bidra till hållbart företagande. Sessionen inleddes med att diskutera hur hållbarhetsperspektivet (sustainability, CSR, business ethics) idag integreras i företagsekonomisk grund- och forskarutbildning i Sverige. Ett projekt där kartläggning av den befintliga situationen presenterades och några framtida utmaningar och kunskapsbehov som ytterligare kan stärka det företagsekonomiska bidraget till hållbart företagande diskuterades.

Dessutom presenterades några exempel på svensk hållbarhetsforskning inom ämnet företagsekonomi samt hur denna på olika sätt kan implementeras ute i företag och organisationer och därigenom bidra till hållbart företagande.

Medverkande (från vänster): Berit Hartmann, Marita Blomkvist och Kristina Jonäll från Göteborgs universitet, Jeaneth Johansson verksam vid Högskolan Halmstad och Luleå Tekniska universitet samt Susanne Arvidsson från Lunds universitet.