Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Delta i Advisory Board för HRM-mastern!

Publicerad

Vid Göteborgs universitet finns sedan mer än 10 år ett mastersprogram vid namn Master in Strategic Human Resource Management & Labour Relations. Det är universitetets mest sökta program och tar in 40 studenter varje år, som kommer från olika länder i världen. Under en tvåårsperiod utbildas de i strategiska personal- och ledningsfrågor.

Programmet leds av en programnämnd med representanter från institutionen för sociologi och arbetsvetenskap samt företagsekonomiska institutionen. Programnämnden önskar nu att knyta till sig ett rådgivande organ, ett Advisory Board, som ett par gånger om året ska möta programnämnd och lärare (främst digitalt) i syfte att främja kopplingen akademi och arbetsliv. Vi söker HR-chefer och specialister som varit ute i arbetslivet en längre tid och som ser vilka utbildningsbehov som finns nu och inför framtiden.

Anmäl intresse till Freddy Hällsten, freddy.hallsten@handels.gu.se .