Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Debatt i SvD: Avgörande att industrins löner förblir riktmärke

Publicerad

Professor Ola Bergström från Företagsekonomiska institutionen är en av skribenterna bakom en debattartikel i Svenska Dagbladet som pekar på vikten av att behålla industrilönerna som norm för andra sektorers löner.

Debattartikeln inleds med:

”Avgörande att industrins löner förblir riktmärke

En ny avtalsrörelse inleds i höst och industriparternas förhandlingar ska vara avslutade den 31 mars 2016. I enlighet med Industriavtalet, som första gången slöts 1997, förhandlar industrins parter fram ett märke som blir vägledande för hela ekonomins arbetsmarknad. Inför denna avtalsrörelse finns en rad frågeställningar som komplicerar förhandlingarna. Industrins Ekonomiska Råd har uppdraget från parterna inom industrin att analysera och beskriva förutsättningar som påverkar industrin och dess anställda. Idag (måndag) presenterar vi rapporten ”Inför 2016 års avtalsrörelse” med en genomgång av konjunkturläget och konsekvenserna för lönebildningen. Vårt uppdrag är inte att komma med rekommendationer om en lämplig löneökningstakt, men vi försöker i rapporten karaktärisera för- och nackdelar med två avtalsutfall – ett ”högt” och ett ”lågt” utan siffersättning. "

Skribenter utöver Ola Bergström är: Cecilia Hermansson, forskare KTH och senior ekonom Swedbank; Juhana Vartiainen, nationalekonom och finsk parlamentsledamotsamt Mauro Gozzo, chefekonom, Business Sweden.

Läs hela debattartikeln på SvDs webbplats, öppnas i nytt fönster