Länkstig

Davidsson och Zacharias in i Musikaliska akademien

Publicerad

Kungl. Musikaliska akademien har offentliggjort nio nya ledamöter som har valts in i akademien. Högskolan för scen och musik gläder sig storligen över att två av dessa är nära medarbetare till oss sedan många år och gratulerar dem hjärtligt. Professor Hans Davidsson är utbildad kyrkomusiker vid f.d. Musikhögskolan i Göteborg. 1991 blev han den första i Sverige som disputerade med en konstnärlig avhandling inom musikområdet. Samtidigt drog han med hjälp av Jan Ling igång den orgelforskningsverksamhet som blev GOArt och som har satt Göteborg på världskartan. Han har varit gästprofessor vid Eastman School of Music, professor i Bremen och sedan 2011 vid Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Under alla dessa år har han stått i nära kontakt med Högskolan för scen och musik och ansvarat för de orgelakademier som alltid har ägt rum på sensommaren. Idag är Hans tillbaka hos oss och koordinerar det nya masterprogrammet i orgel och relaterade klaverinstrument och sätter därmed återigen Högskolan för scen och musik i förbindelse med det internationella nätverket beträffande instrumentforskning. Professor Christian Zacharias är internationellt känd som pianist och dirigent. För Högskolan för scen och musik har han haft stor betydelse sedan 2011 då han utnämndes till adjungerad professor och under tre år, med ekonomiskt stöd från Stenastiftelsen, väsentligt bidrog till att utveckla Högskolan för scen och musiks internationella masterutbildning i symfoniskt orkesterspel. Vi hörde honom senast leda orkestern i februari 2016 med ett program av Fauré, Mozart, Honegger och Debussy.