Bild
Patienter och vårdpersonal skakar hand
Foto: Shutterstock
Länkstig

Dags för Sveriges patientorganisationer att lära sig om personcentrerad vård

Parallellt med pandemin pågår en omställning till en personcentrerad nära vård i Sverige. En utbildning i personcentrerad vård för Sveriges patientorganisationer tas nu fram av Funktionsrätt Sverige i samverkan med GPCCs personråd. Kursen ges till hösten och anmälan är nu öppen.

Vilken nytta har jag som patient av en personcentrerad vård? Hur vet jag om den vård jag får är personcentrerad? Hur ska jag kräva att få personcentrerad vård? Är personcentrerad vård evidensbaserad? Vad säger forskningen? Vad säger etiken? Vad säger lagstiftningen?

Dessa är alla frågor om personcentrerad vård ur ett patientperspektiv som en ny digital utbildning förväntas besvara under hösten. Kursen tas nu fram i samverkan mellan Funktionsrätt Sverige, som är paraplyorganisation för patient- och närståendeorganisationer, GPCCs personråd för patienter och närstående, samt pedagoger från GPCC.

Införande av personcentrerad nära vård sker parallellt med pandemin

Parallellt med pandemin pågår nu införandet av nära vård i hela Sverige. Då personcentrering är centralt i den nära vården är det hög tid att patienter och närstående får möjlighet att lära sig mer om vad det kan innebära för dem.

Anmälan öppen till kostnadsfri kurs i personcentrerad vård

Kursen kommer att ges vid fyra tillfällen under hösten med olika teman, och max tre personer från varje patientorganisations riksförbund kan anmäla sig. Längden per tillfälle kommer att vara tre timmar. Varje tillfälle består av flera korta föredrag, diskussion i mindre grupper samt ett avslutande panelsamtal. Kursdeltagare bör gå alla fyra tillfällen. Kursen är kostnadsfri. Tanken är att material från kursen sedan ska finnas tillgängligt för att fler medlemmar i de olika förbunden ska kunna lära sig om personcentrerad vård.

Mer information, anmälan och kontakt

Inbjudan till kursen som ligger bifogad som PDF på den här sidan. Sprid gärna den vidare!

Kursdatum, tema och anmälan

Mer information:

Funktionsrätt Sverige

Broschyr om personcentrerad vård framtagen av GPCCs personråd

GPCCs personråd för patienter och närstående

Kontakt:

Har du frågor om kursen kontakta

Roshan Tofighi, Funktionsrätt Sverige

Mejl: roshan.tofighi@funktionsratt.se

Mobil: 070-869 47 52

Jeanette Tenggren Durkan, GPCC

Mejl: jeanette.tenggren.durkan@gu.se

Mobil: 076 618 6929