Bild
Bild på hjärna och stetoskop
Länkstig

Dags att söka kursen Klinisk hälsopsykologi

Publicerad

Klinisk hälsopsykologi riktar sig till legitimerade psykologer och ger en fördjupad teoretisk- och klinisk kunskap om sambanden mellan psykologiska och fysiska faktorer och hur dessa kan påverka vårt hälsotillstånd.

Kursen som erbjuds är en helt nätbaserad specialistkurs inom Hälsopsykologi, Psykologisk behandling och Pedagogisk psykologi som sträcker sig över två terminer med kvartsfart dagtid. Kursen är särskilt utformad för att passa psykologer som redan är verksamma och behöver kunna disponera sin tid för studier i förhållande till sitt arbete.

Kursen är ackrediterad som två specialistkurser av Sveriges Psykologförbund och syftar till att ge studenterna en fördjupad teoretisk och klinisk kunskap om hur olika psykologiska processer påverkar vår kroppsliga hälsa och hur fysiska tillstånd kan påverka den psykiska hälsan. Genom kursen kommer studenterna att få en introduktion till de centrala bio-psyko-sociala teoretiska ramverken inom hälsopsykologi samt en ökad kunskap om patogena och salutogena mekanismer bakom hälsa och sjukdom.

Klinisk hälsopsykologi tar upp olika uttryck av hälsa och ohälsa och diskuterar sambandet mellan soma och psyke. Genom kursen kommer studenterna att få teoretiska och kliniska kunskaper om sambanden mellan psykologiska och fysiska faktorer och hur dessa samband kan påverka vårt hälsotillstånd. Kursen syftar också till att öka studenternas förmåga att utvärdera evidensen bakom kliniska hälsopsykologiska studier.

Vem riktar sig kursen till, vem ska söka den?

Kursen riktar sig särskilt till legitimerade psykologer som vill fördjupa sig i teoretisk- och klinisk kunskap om sambanden mellan psykologiska och fysiska faktorer och hur dessa kan påverka vårt hälsotillstånd.

Vad är tanken att kursen ska ge den som läser den?

Efter avslutad kurs kommer studenterna att ha ökad kunskap om psykologiska kliniska insatser för att förebygga och förändra beteenden och levnadsvanor som påverkar hälsan negativt. Kursen ger studenterna en möjlighet att fördjupa sig inom Hälsopsykologi, Psykologisk behandling och Pedagogisk psykologi samt att utveckla sina kliniska färdigheter. Kursen riktar sig särskilt till legitimerade psykologer som vill fördjupa sin kunskap inom dessa områden.

Mer om kursen Klinisk Hälsopsykologi | Göteborgs universitet (gu.se) och hur du söker den.

Kort om kursen
  • Kursen riktar sig särskilt till legitimerade psykologer och är en helt nätbaserad.
  • Denna kurs på 15 hp ersätter (och motsvarar) de två kurserna Klinisk hälsopsykologi 7.5 hp och Klinisk hälsopsykologi-Tillämpning 7.5hp
  • Kursen är ackrediterad som två specialistkurser av Sveriges Psykologförbund.
  • Ansökan öppen 15 mar 2023 - 17 apr 2023