Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto på Psykologiska institutionen, Haraldsgatan 1
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Covid-19: Detta gäller på Psykologiska institutionen

Publicerad

De skärpta restriktioner som råder vid Göteborgs universitet förlängs. Här kan du läsa vad som gäller på Psykologiska institutionen.

Rektorsbeslut

Den 5 november fattade rektor ett nytt inriktningsbeslut för vårterminen 2021. Beslutet utgick liksom tidigare inriktningsbeslut från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och innebar fortsatta begränsningar av antalet personer som samtidigt får vistas i våra lokaler, samt i möjligaste mån fortsatt hemarbete och undervisning på distans.

Den 20 november fattade regeringen beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Förbudet ska också ses som normerande för hela samhället. Mot bakgrund av detta fattade då rektor ett nytt inriktningsbeslut för Göteborgs universitet som gäller från 24 november.  Efter att regeringen i början på februari aviserade hemarbete för statligt anställda fram till 31 maj förlängde rektorn inriktningsbeslutet för Göteborgs universitet till samma datum.

Detta gäller på Psykologiska institutionen 

 • Undervisning på fristående kurser och psykologprogrammet
  Psykologiska institutionen gick i höstas över till distansundervisningen på samtliga fristående kurser och på psykologprogrammet och kommer att fortsätta med det under vårterminen.
   
 • Master's Programme in Psychological Science 
  Vårt internationella masterprogram hade tidigare dispens att hålla sin undervisning på campus, men har övergått till distansundervisning.
   
 • Tentor
  Samtliga tentor sker digitalt.
   
 • Psykoterapikliniken
  Vår studentklinik kommer även fortsättningsvis att ta emot patienter, men med nya rutiner och förhållningsregler. Berörda studenter och patienter blir informerade.
   
 • Disputationer
  Disputationer genomförs precis som tidigare, men med begränsningen max 8 personer på plats i lokalen (istället för tidigare 20). Detta begränsar i princip antalet närvarande till de som har uppdrag i relation till disputationens genomförande.

  Intresserade uppmanas istället att följa disputationen online. Information om disputationer läggs ut i vårt kalendarium på vår webbplats och dagen innan evenemanget kompletteras informationen med en länk till disputationen.

  Regeln om att det ska finnas en lokal i huset där det går att följa disputationen via streaming är tillfälligt borttagen. Med start den 28 november och under resten av den här perioden kommer vi alltså inte att erbjuda den möjligheten.
   
 • Studieplatser
  Studenter som saknar möjlighet att följa den digitala utbildningen i hemmet kommer fortfarande att kunna få dispens för att vistas på campus. Studenter vid Psykologiska institutionen som av särskilda skäl behöver få tillgång till studieplats vänder sig till utbildningsansvarig cecilia.j.bergstad@psy.gu.se för att få dispens.

  Läs mer om studieplatser på Göteborgs universitet
   
 • Personalen arbetar hemma
  Vi följer rekommendationen om distansarbete, vilket innebär att personalen även fortsättningsvis till största del arbetar hemifrån. 

---------------------

Vi vill påminna om att även om vi vidtar åtgärder och är försiktiga finns det ändå en risk för smittspridning.  Vi behöver därför alla fortsätta hjälpas åt att göra vad vi kan för att hålla smittspridningen till ett minimum. I korthet; håll avstånd till varandra, tvätta händerna ofta och stanna alltid hemma om du är sjuk.

Ledningen vid Psykologiska institutionen fortsätter arbetet med att hantera rådande omständigheter och är tacksamma för alla studenters och medarbetares ansträngningar och förståelse. Tillsammans ser vi till att verksamheten kan fortgå trots stora utmaningar, och vi ser fram emot att i framtiden återgå till en mer campusförlagd verksamhet.

---------------------

Mer information