Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto av Psykologiska Institutionens huvudentré
Foto: Johan Wingborg
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Covid-19: Detta gäller på Psykologiska institutionen

Publicerad

Här kan du läsa om vad som gäller på Psykologiska Institutionen.

Rektorsbeslut

Rektor Eva Wiberg har beslutat om en gemensam tidsplan för en stegvis återgång till campus. Förutsatt att regeringens öppningsplan håller är ambitionen att universitetet senast under oktober 2021 i huvudsak är campusbaserat igen.

Regeringen presenterade den 27 maj en femstegsplan för anpassning och avveckling av de svenska pandemirestriktionerna. Samtidigt meddelades att rådet om distansundervisning för utbildning av vuxna skulle upphöra den 1 juni. Detta blev startskottet för ett intensifierat arbete hos universitetsledningen om hur Göteborgs universitet stegvis kan öppnas upp.

Efter samråd med dekaner och studentrepresentanter har rektor nu beslutat om en universitetsgemensam tidsplan för en anpassad och stegvis återgång till campusbaserad verksamhet.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att pandemin inte är över. Återgångsplanen genomförs om den är förenlig med regeringens öppningsplan som baseras på hur stor smittspridningen är, hur stort trycket på sjukvården är och hur hög vaccinationstäckningen är.

Detta gäller på Psykologiska institutionen

För studenter

Med anledning av den information som har kommit dels från rektor/GU centralt och dekan/fakulteten, vill vi kommunicera vad som gäller relaterat till undervisningen på Psykologiska institutionen under hösten 2021:

Det är viktigt att du läser den e-post du har angett i Ladok regelbundet och håller dig uppdaterad via Canvas.