Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Christian Munthe blir ledamot av Svenska läkaresällskapets etikdelegation

Professor i praktisk filosofi vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Christian Munthe, har adjungerats som ledamot av Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik.

Christian MuntheSLS företräder den medicinska vetenskapliga professionen och arbetar med och bevakar etikfrågor alltifrån den kliniska vardagens möten, via utvecklingen av nya teknologier till samhällsförändringar gällande sjukvårdens organisation och finansiering. Medicinsk etik är ett av Munthes huvudsakliga forsknings- och expertisområden och han har som konsult och expert bistått bl.a. Västra götalandsregionen, Sahlgrenska akademin, Socialstyrelsen och Sveriges riksdag och regering.