Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

CGM arrangerar sommarskola för migrationsdoktorander i Istanbul 2019

Publicerad

CGM har ansökt om och fått uppdraget att arrangera en sommarskola för migrationsdoktorander.  IMISCOE PhD Summer School organiseras tillsammans med Association of Migration Research, GAR, en icke-statlig organisation baserad i Istanbul.

Temat för sommarskolan är "Studying Integration and Social Cohesion - Theory, Practice, Method and Ethics of Conduct" och den äger rum 9-14 juni 2019 i Istanbul, Turkiet.

Integration och flyktingars adaptationsstrategier 

IMISCOE PhD Summer School Istanbul kommer att fokusera på ämnen som arbetsmarknadsintegration, flyktingars adaptionsstrategier, lokala kontra nationella integrationsansatser, transnationalism och flyktingintegration.

Doktorandskolan ska fungera som en plattform för utbyte av forskning, idéer och insikter om integration av invandrare, samtidigt som den syftar till att utveckla en tvärvetenskaplig dialog. 

Sommarskolan kommer ge juniora forskare tillfälle att få feedback på sin forskning, lära sig mer om de mest pressande frågeställningarna kring policyutformning inom området, och om hur dessa behov kan informera nya intiviativ i forskningsfältet.

Fokus på metodologiska utmaningar och etik 

Föreläsningar komer att hållas av forskare från båda organisatörerna, och fokus kommer till stor del ligga på teorier om integration, metodologiska utmaningar och etik i fält. Presentationer kommer att hållas av personer med praktiska arbetserfarenheter inom fältet, och lokala studiebesök kommer att göras.

Målgruppen för sommarskolan är doktorander engagerade i någon aspekt av temat “Integration and Social Cohesion”. Målet är att hålla deltagandet på en nivå av 16 doktorander för att kunna erbjuda personliga mentorsessioner om alla doktoranders forskningsprojekt. Varje doktorand kommer få en egen mentor tilldelad av organisatörerna. 

Samarbete med lokal icke-statlig organisation

Association of Migration Research, GAR, är en icke-statlig organisation baserad in Istanbul. GARs målsättning är att uppmuntra och inititera tvärvetenskaplig forskning om migration, att förmedla kunskap från resultaten av sådana studier och att öka medvetenheten om situationen och sårbarheten för invandrare och flyktingar på nationell och internationell nivå.

GAR bildades av etablerade migrationsforskare eftersom den rådande situationen i Turkiet gjorde att man såg det som viktigt att skapa en oberoende och icke-hierarkisk plattform för att kunna fortsätta att producera, sprida och utbyta kunskap utanföruniversitetsstrukturen. 

En av de viktigaste målsättningarna för organisationen är att skapa möjligheter för utbyte mellan akademisk kunskap och dess praktiska användningsområden, för att lösa de problem som migranter står inför i sitt vardagliga liv. 

Hur kan man delta? 

CGM välkomnar alla intresserade doktorander att ansöka om deltagande i IMISCOE PhD Summer School i Istanbul. Sommarskolan är gratis, men deltagarna förväntas själva finansiera sin resa till Istanbul. Du hittar mer information om hur ansökan går till och praktiska detaljer på länken nedan.

Ansökningsdeadline: 15 januari 2019. Besked om deltagande kommer i slutet av februari 2019.

Ansökningsinformation och kontakt

Mer information hittar du i Call for IMISCOE PhD Summer School 2019, eller genom att kontakta professor Gregg Bucken-Knapp på Göteborgs Universitet.