Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

CGHRM på Riks-P konferens

Publicerad

CGHRM på Riks-P konferens

Under några intensiva dagar i april samlades åter det nationella nätverket Riks-P. Nätverket bygger på samverkan mellan landets personalvetarprogram och har varit aktivt sedan 1980-talet. På denna rikskonferens samlas programsamordnare, lärare/forskare, studenter och studievägledare från några av landets cirka 20 P-utbildningar för att tillsammans diskutera aktuella områdesfrågor. I år deltog även flera praktiker i nätverksträffen.

Högskolan i Dalarna var värd för årets träff och hade bjudit in både internationella och nationella forskare och HR-praktiker verksamma i regionen. Professor Jaap Paauwe från Tilburg University,  Nederländerna talade kring huruvida HRM-aktiviteter lönar sig för verksamhetens prestation och profit. Med stöd i en omfattande studie av forskningspublikationer är det enkla svaret ”ja, det gör det”. HRM-aktiviteter är också väsentliga för anställdas välbefinnande och kopplingen mellan prestation och välmående är stark. Professor Tanya Bondarouk från University of Twente, talade om e-HRM och vikten av att verksamheten har sina HR-processer på plats innan de digitaliseras. Fil. dr. Per Thilander från Göteborgs universitet och CGHRM, föreläste om HR-transformation och poängterade vikten av att uppmärksamma den egna verksamhetens villkor och förutsättningar och inte blint lita på ”lätta lösningar” och managementkoncept. HR-direktör på Trafikverket, Niclas Lamberg, berättade om hur Trafikverket slipat sina rekryteringsprocesser för ökad träffsäkerhet och då uppmärksammat både så kallat evidens-baserat HR och hur digitala lösningar kan underlätta omfattade rekryteringsprocesser och minska förekomsten av subjektiva bedömningar i sållningen av sökande.

Vid sidan av föreläsningar innehöll nätverksträffen inslag av arbetsgruppsamtal, paneldiskussion samt presentationer av föreningar såsom studenternas nationella organisation P-riks och HR-föreningen.