Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Ny byggnad Konstnärliga fakulteten. Illustration Tham och Videgård.
Foto: Akademiska Hus/Tham & Videgård
Länkstig

Byggnadsnämndens beslut viktig milstolpe

Publicerad

Detaljplanen som möjliggör Konstnärliga fakultetens nya byggnad har godkänts av byggnadsnämnden. Beslutet är en viktig milstolpe för att kunna förverkliga projektet.

Göteborgs universitet och Akademiska Hus planerar för en ny byggnad för Konstnärliga fakulteten på universitetsområdet Näckrosen. Den nya byggnaden ska samla fakultetens två institutioner HDK-Valand och Högskolan för scen och musik under ett och samma tak. Målet är också att den nya byggnaden med sin närhet till kulturinstitutionerna vid Götaplatsen och Korsvägen ska vara en publik mötesplats där det går att uppleva och möta konst. I byggnaden ska även en entré till Västlänken station Korsvägen integreras.

För att kunna förverkliga projektet krävs en ändrad detaljplan. Nu har byggnadsnämnden i Göteborgs Stad godkänt den ändrade detaljplanen. Detaljplanen reglerar vad som är juridiskt möjligt att bygga på fastigheten.

Så här kommenterar Akademiska Hus byggnadsnämndens beslut:

– Tillsammans med Göteborgs universitet och staden arbetar Akademiska Hus för att Konstnärliga fakultetens alla konstarter ska kunna samlas i nya, ändamålsenliga lokaler vid universitetsområdet Näckrosen och bli en viktig del i den gränsöverskridande mötesplats för humaniora, konst och kultur som utvecklas där. Även om många steg återstår innan vi har ett beslut om genomförande är det mycket positivt att byggnadsnämnden nu har tillstyrkt detaljplanen, säger Magnus Huss, marknadsområdeschef på Akademiska Hus.

Sanne Kofod Olsen är dekan på Konstnärliga fakulteten.

 – Jag är mycket glad att Akademiska Hus har fått ett positivt besked av byggnadsnämnden. För Konstnärliga fakulteten återstår mycket planering och förberedelser för att få en skräddarsydd byggnad som ska samla vår unika bredd med samtliga konstarter under ett och samma tak. Att detaljplanen nu har kommit en bit på väg är en viktig milstolpe, säger Sanne Kofod Olsen. 

Bygglovsansökan preliminärt våren 2022

För att detaljplanen ska kunna vinna laga kraft behöver den också godkännas av kommunfullmäktige. När detaljplanen vunnit laga kraft kommer Akademiska Hus skicka in ansökan om bygglov för den nya byggnaden och rivningslov. Detta görs preliminärt våren 2022.

Fler projekt i området

På universitetsområdet Näckrosen pågår också en arkitekttävling om ett nytt universitetsbibliotek för humaniora och konst. I december förra året flyttade Humanistiska fakulteten in i sin nya byggnad.