Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Bygger upp etiopisk forskarutbildning

Publicerad

I ett av Sida finansierat projekt medverkar forskare vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, i arbetet med att handleda 17 etiopiska doktorander. Det är en del i arbetet med att i Addis Abeba stödja utvecklingen och uppbyggnaden av en afrikansk nod för komparativa studier.

Bild på de etiopiska doktoranderna.
Sedan i våras deltar IPS i det Sida-finansierade projektet ”Research Training Partnership Programme in International and Comparative Education”. Elva forskare vid institutionen medverkar som handledare tillsammans med etiopiska kollegor.

Addis Ababa University (AAU) startade programmet redan 2014 och etablerade då också ”Centre for Comparative Education and Policy Studies” där doktoranderna är antagna. Centrets uppdrag är att studera utbildningssystem, politik, reformer, innovationer och resultat i internationella och jämförande perspektiv.

Utveckla och bredda egen forskning

– En tanke med projektet och vårt engagemang i det är att stödja utvecklingen vid centret så att de själva på sikt ska kunna genomföra den fyraåriga forskarutbildningen, utan vår hjälp. Vår egen förhoppning är att de kunskaper vi får genom medverkan i programmet utvecklar och breddar vår egen forskning och våra utbildningar, inte minst det internationella IMER-programmet (International Master Programme in Educational Research), säger Gun-Britt Wärvik, docent och projektledare vid IPS.

Den första av flera tremånadersvistelser på plats i Göteborg har kommit en bit på väg för två av doktoranderna, Muluken Nigatu och Ali Mohammed.

De är båda tacksamma för den goda servicen från universitetsbiblioteket på Pedagogen, med god tillgång på aktuell vetenskaplig litteratur och aktuella vetenskapliga tidskrifter, liksom den pålitliga internetuppkopplingen.

Projekt om universitetsranking

– Att också få tillgång till så goda handledare, bland annat flera av professorerna vid IPS, är en fantastisk möjlighet för oss, säger Muluken Nigatu som har ett avhandlingsprojekt som handlar om universitetens samverkansuppgift.

– Det är en fin möjlighet som getts till oss tack vara Sida. Det här kommer att göra oss till forskare och också göra det möjligt för oss att på sikt bygga upp vår egen forskarutbildning, säger han.

Ali Mohammeds avhandlingsprojekt gäller universitetsranking.

– Det är något som tillmäts stor betydelse, både globalt och lokalt i en slags tävling. Jag har fått fantastiska handledare, säger han.

Sammanlagt 13 doktorander påbörjade sin utbildning vid AAU redan år 2014 men fick tillfälligt avbryta den då ett tidigare samarbete med Stockholms universitet upphörde på grund av pensioneringar. Sommaren 2017 besökte företrädare för AAU IPS vid Göteborgs universitet och informerade om projektet.

Passade in i egen forskningsprofil

– Vi blev intresserade då det i en mening passade väl in i vår egen forskningsprofil. Vi fick sedan möjlighet att utveckla en ansökan till Sida om att återuppta programmet och som nu även omfattade vistelser vid IPS. Ansökan beviljades preliminärt under våren 2018 och vi påbörjade genast arbetet för att inte tappa tid, säger Gun-Britt Wärvik.

Sommaren 2018 undertecknade AAU:s rektor Tassew Woldehanna och Sveriges ambassadör i Etiopien, Torbjörn Petterson, ett övergripande avtal om forskningssamarbete mellan AAU och Sverige. IPS projekt att handleda de etiopiska doktoranderna är en del av detta avtal.