Hoppa till huvudinnehåll
Bild
BRiDGE Step II registration table
Foto: Joacim Schmidt
Länkstig

Bygger broar för forskare med flyktingbakgrund

Publicerad

BRiDGE II, eller Bridge for Researchers in Danger Going to Europe step II, är ett projekt avsett att ge stöd till forskare som har tvingats fly från sina hemländer och nu befinner sig i, eller på väg till, Europa. Den 14 juni var Welcome Services på Göteborgs universitet värd för en utbildningsdag för forskare med flyktingbakgrund som strävar efter en karriär utanför universitetsvärlden.

Projektet, som är ett Horizon2020-projekt, koordineras av Bielefelds universitet i Tyskland, och utöver Göteborgs universitet deltar universitet och organisationer i Schweiz, Österrike, Serbien, Bulgarien och Grekland. Detta evenemang var projektets andra utbildningssession och 19 forskare med flyktingbakgrund deltog under dagen.

Karin Hellqvist, chef för Welcome Services på Göteborgs universitet, hälsade deltagarna välkomna och uttryckte glädje över att ta emot forskare från hela världen.
—Vår ambition är att vara ett globalt universitet.

De flesta med en doktorsexamen i Europa arbetar utanför universitetsvärlden

Idag finns det hundratusentals flyktingar och förstagångsasylsökare i Europa.
—Detta är inte ett problem för bara ett eller två länder, utan för många, sa Eleni Adrianopulu, koordinator för BRiDGE II, under sitt inledande tal.

Hon förklarade vidare att poängen med denna utbildningsdag inte var ett presentera en färdig lösning, utan att snarare introducera deltagarna till möjligheter de kanske inte är medvetna om, då Europa har avsevärt många fler postdoktorer än vad det finns lediga jobb på europeiska universitet.
—De flesta med en doktorsexamen i Europa arbetar utanför universitetsvärlden.

Efter introduktionen fick alla lära känna varandra genom att dela upp sig i olika grupper beroende på varifrån de kom, sedan beroende på vart de bor i nuläget, därefter beroende på deras forskningsområden och slutligen beroende på deras examina. Efter den övningen hade alla introducerats för varandra och dagens riktiga övningar kunde ta vid.

Svetlana Dimitrova, projektledare på Sofias universitet samt nationell koordinator för EURAXESS-nätverket i Bulgarien, talade med deltagarna om hur de kan söka jobb och finansiering via EURAXESS webbportal. Vissa av dessa annonser är speciellt sökbara för forskare med flyktingbakgrund.

Bild
Miroslav Trajanovic during BRiDGE Step II workshop
Foto: Joacim Schmidt

Miroslav Trajanovic, professor vid fakulteten för maskinteknik på Niš universitet i Serbien, presenterade EURAXESS No Limit-verktyg, ett karriärorienteringsverktyg som hjälper dess användare att identifiera vad som är viktigt för dem i deras karriärer, analysera deras kompetenser, identifiera deras karriäralternativ och slutligen planera deras karriärutvecklingsstrategier.
—Det är ett jättebra verktyg för att stötta er att nå nästa nivå i era karriärer.

Ni har flyttat från en kontinent till en annan, ni är jätteflexibla!

Att skriva ett CV och att förbereda sig inför en arbetsintervju kan vara utmanande, och det kan krävas olika typer av förberedelser beroende på vilket land du befinner dig i och beroende på om du söker ett jobb inom den offentliga eller den privata sektorn. Mary K. Kobia, mobilitetskonsult på Köpenhamns universitet och karriärcoach, pratade om de psykologiska aspekterna av arbetssökande och diskuterade de bästa sätten att förbereda sig inför en arbetsintervju inom den privata sektorn.

Hon pekade ut vikten av att identifiera överförbara kompetenser, och av att vara anpassningsbar och flexibel; något hon ansåg att deltagarna redan hade bevisat sig vara.
—Ni har flyttat från en kontinent till en annan, ni är jätteflexibla!

Efter en lunchpaus talade Perniella Johansson från Move to Gothenburg om vad som är viktigt i organisationskulturen inom den privata sektorn och höll med om Mary K. Kobias tankar om anpassningsbarhet.
—Att kunna omvandla sina erfarenheter och anpassa sig på bästa sätt är en väsentlig förmåga.

Eleni Andrianopulu förklarade hur deltagarna kan dra fördel av att delta i BRiDGE IIs mentorprogram, där de kan paras ihop med en mentor inom den europeiska universitetsvärlden. Ravaka Ramanamisata, handläggare på Welcome Services på Göteborgs universitet, pratade om BRiDGE IIs praktikprogram genom vilket forskare med flyktingbakgrund kan få stipendium för praktikplats.

Bild
Participants during BRiDGE Step II workshop
Foto: Joacim Schmidt

Dagens sista talare var Raheb Mirzanamadi, som delade med sig av personliga erfarenheter av komma till Sverige från Iran, ta sin doktorsexamen vid Chalmers tekniska högskola för att sedan arbeta inom den privata sektorn.

Utöver att lyssna på presentationer fick också deltagarna möjligheten att sitta i små grupper med mentorer och tränare för personliga konsultationer. Här kunde de dela med sig av egna erfarenheter, ställa frågor och få personliga tips.

Jag var tvungen att åka direkt efter min disputation

Bild
Sulaiman Saleh
Foto: Joacim Schmidt

Dagen avslutades med middag för alla deltagare, organisatörer och talare. En av deltagarna, Sulaiman Saleh, tyckte att dagen hade varit tröttande men givande.
—Praktikprogrammet är en bra möjlighet.

Sulaiman Saleh flydde från Palestina till Malaysia 2009 där han fortsatte sina studier och tog doktorsexamen i interkulturell kommunikation. Tyvärr var han tvungen att lämna Malaysia också, efter att ha bott där i nio år.
—Jag var tvungen att åka direkt efter min disputation.

Efter att ha fått ett Schengenvisum kom han till Sverige där han bodde hos vänner i närheten av Örebro tills han kunde söka asyl. Idag bor han i en flyktingförläggning i Jönköping, vilket har varit svårt. Sulaiman Saleh har dock hållit sig sysselsatt och knutit kontakter och i höst ska han hålla en serie föreläsningar på Jönköpings universitet. Han var glad över att han kommit till Göteborg för BRiDGE IIs utbildningsdag och träffat sina kollegor.
—Det presenterades många bra idéer idag som kan vara utgångspunkter att bygga vidare på.

Publicerades första gången 26 juni 2019

Läs mer om BRiDGE och EURAXESS

BRiDGE och BRiDGE step II är två komplementära projekt finansierade av Horizon 2020-initiativet Science4Refugees som syftar till att stötta forskare med flyktingbakgrund i en långsiktig integrering i den konkurrenskraftiga europeiska arbetsmarknaden. Läs mer på BRiDGEs webbplats.

EURAXESS – Researchers in Motion är ett unikt paneuropeiskt initiativ som förser professionella forskare med information och support. Med stöd av Europeiska unionen, medlemsländerna och de associerade länderna stöttar de forskares rörlighet och karriärutveckling samtidigt som det vetenskapliga samarbetet mellan Europa och resten av världen förbättras. Welcome Services på Göteborgs universitet är ett EURAXESS-servicecenter. Läs mer på EURAXESS webbplats.