Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Bredare profilnamn ska lyfta flerordsuttryck: "Ordförrådet är mer än bara enskilda ord"

Publicerad

Traditionen – och kunskapen – kring svensk ord- och ordboksforskning är stark på Göteborgs universitet. Nu har också forskningsområdet fraseologi lagts till i namnet på profilen Lexikologi och lexikografi, till vilken ordboksredaktionen för SAOL och Svensk ordbok hör.

 Emma Sköldberg är ansvarig för forskningsprofilen Lexikologi, lexikografi och fraseologi.

– Vi forskar redan kring hur ord kombineras med varandra och om olika typer av fasta uttryck i svenskan, men genom tillägget blir det mer synligt, säger Emma Sköldberg, lektor och docent vid Göteborgs universitet.

På Institutionen för svenska språket skapas två av de stora ordböckerna i Sverige; Svenska Akademiens ordlista (SAOL) och Svensk ordbok (SO). SAOL är den inofficiella normen för stavning, böjning och i viss mån uttal av svenska ord medan SO är en definitionsordbok med tyngdpunkt på ords betydelse och användning. De två ordböckerna är tillsammans med Svenska Akademiens tredje ordbok, historiska SAOB, tillgängliga på ordboksportalen www.svenska.se.

– Ordböckerna täcker delvis olika tidsperioder och har olika perspektiv på svenskan och på så vis kompletterar de varandra, säger Emma Sköldberg, ansvarig för forskningsprofilen Lexikologi, lexikografi och fraseologi som är en av fem profiler vid institutionen.

Större uppmärksamhet

Arbetet med ord- och ordboksforskning har pågått på Göteborgs universitet sedan 1970-talet. Att undersöka hur orden sätts samman i enheter, fraseologi, är något som ordboksredaktionen redan gör när de skriver ordboksartiklar. Det nya tillägget i forskningsprofilen innebär dock att flerordsuttryck uppmärksammas mer. Ett exempel är det fasta uttrycket lägga sista handen vid något.

- Om man studerar hur uttrycket används i faktiska texter ser man att det i regel är en person som lägger sista handen vid någon form av kreativt arbete. Detta ska förstås avspeglas vid beskrivningen av uttrycket i en ordbok.

Ett annat exempel är frasen ta ett beslut.

- Tidigare ansågs ordkombinationen ta ett beslut vara ett sämre alternativ än fatta ett beslut men språkbruket har förändrats och det är vår uppgift att uppmärksamma och förhålla oss till det, säger Emma Sköldberg.

Viktigt för fler forskningsprofiler

Forskningsområdet fraseologi är också relevant för andra profiler vid institutionen, inte minst Flerspråkighet och svenska som andraspråk och Grammatik. En anledning till att intresset för flerordsenheter vuxit sig starkare är utvecklingen av språkliga resurser i Sverige. Till institutionen för svenska språket hör även forskningsenheten Språkbanken som skapar och tillgängliggör stora digitala textmängder, så kallade korpusar.

- Den traditionella synen är att ordförrådet är en samling enskilda ord men nu har flerordskombinationer fått ökat fokus, säger Emma Sköldberg.

Ordboksarbetet vid Göteborgs universitet uppmärksammades också i det senaste numret av Språktidningen under rubriken Änder har knarkat längre än vi.

- Vi utgick från en sökning på ordet knarka, som tidigare betydde ’ge ifrån sig ett knarrande ljud’. Fler ord med spännande betydelseutveckling uppmärksammas i artikeln, bland annat allvarsam och pinsam. Vi ville visa att man kan använda ordböcker på ett roligt sätt, säger Emma Sköldberg.


FAKTA

Ordboksarbetet på Göteborgs universitet

Sture Allén, idag ledamot i Svenska Akademien, utsågs 1972 till professor i språkvetenskaplig databehandling vid Göteborgs universitet. Han startade en forskningsgrupp för modern svenska som senare blev Institutionen för språkvetenskaplig databehandling, även kallad Språkdata. Ett av de första stora projekten var Nusvensk frekvensordbok, där en miljon ord från fem morgontidningar 1965 sammanställdes. Språkdata kom så småningom att bli en del av Institutionen för svenska språket. Sedan 2000 utarbetas SAOL vid institutionen. År 2009 utgavs första upplagan av Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) och SO uppdateras nu inför en ny upplaga. Läs mer om forskningsprofilen Lexikologi, lexikografi och fraseologi på Göteborgs universitet.

SAOL och SO som digitala resurser

Både SAOL och SO finns som app och är tillgängliga för både iOS- och Android-telefoner. SO och SAOL finns sedan 2017 även på www.svenska.se tillsammans med Svenska Akademiens ordbok (SAOB).

Ordboksredaktionen