Länkstig

Blivande jurister tar steget ut i samhället

Publicerad

Adrian ManucheriNär Handelshögskolan i slutet av 2014 startade Sveriges första Rättspraktik var intresset bland studenterna på Juristprogrammet stort. Möjligheten att kombinera teoretiska studier och akademiska poäng med praktisk rådgivning hos frivilligorganisationer lockade långt fler intresserade än det fanns platser. Adrian Manucheri är en av de studenter som fått chansen att omsätta sina kunskaper i praktiken – i hans fall på Stadsmissionens informationscenter Crossroads.

Tre dagar i veckan jobbar Adrian Manucheri med rådgivning och information till EU- och tredjelandsmedborgare under handledning av en jurist på Crossroads. Resten av tiden tillbringas på Handelshögskolan, där han och kurskamraterna deltar i seminarier och workshops om unionsrätt, asylrätt, skuldsaneringslagen och andra områden de kan ha nytta av under sin rättspraktik.

– Det som är speciellt är kombinationen av universitetsstudier och att träffa verkliga människor som har verkliga problem. Det är en sak att läsa om något i en bok och en annan sak att uppleva det, så det är en otrolig lärkurva, säger Adrian Manucheri.

Sveriges första Rättspraktik
Internationellt har juriststudenter möjlighet att kombinera utbildning med samhällsrelevant praktik genom så kallade ”law clinics”. Handelshögskolans law clinic – Rättspraktiken – är den första i landet som är fullt genomförd och kan erbjuda en poänggivande kurs på Juristprogrammet. Rättspraktiken rymmer även forskningssamarbeten och öppna seminarier. För Adrian Manucheri är praktiken ett sätt att kanalisera sitt engagemang och göra en insats.

– Vi möter människor som kan vara i en väldigt utsatt situation. Det gör förstås att jag verkligen vill lära mig hur jag kan hjälpa dem. Jag sitter uppe och läser domar och andra handlingar på kvällarna. Det blir väldigt långa dagar, men tiden går så himla fort ändå. Jag får ut otroligt mycket av detta.

Nå ut med kunskap om rättsfrågor
Adrian Manucheri har fått ett förnyat intresse för språk under sin tid på Crossroads. Och det gäller inte bara internationella språkkunskaper, även om hans spanska kommit
väl till pass under rättspraktiken, utan också hur man bäst kommunicerar sina juridiska kunskaper till andra.

– Man säger att jurister arbetar väldigt mycket med språk. Den insikten landar verkligen här, vikten av att man är noggrann och skicklig med språket. Rättsinformation ingår också som en del av den teoretiska kursen, alltså hur man når ut med kunskap om rättsfrågor, berättar Adrian Manucheri.

I dialog med staden utanför
Handelshögskolan och universitetet i stort jobbar mycket med samhällets stora utmaningar, som till exempel segregation i städer.

– Vi har ett ansvar att inte stänga in oss, utan att föra en dialog med staden utanför, säger Sara Stendahl som är ansvarig för kursen som Adrian Manucheri läser – Praktisk humanjuridik och välfärdsrätt. En annan fördel med Rättspraktiken är att juriststudenterna får upp ögonen för de breda möjligheter en juridisk examen ger, utöver rollen som advokat eller åklagare.

– Det finns så mycket annat, som politik, det breda civilsamhället, företag, opinionsbildande verksamheter. Juridiska kunskaper kan öppna väldigt många dörrar och vara ett nyttigt verktyg, avslutar Adrian Manucheri.

Detta är en artikel från Handelshögskolans Magasin 2015