Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Student I lektionsmiljö
Länkstig

Bli behörig bild- eller slöjdlärare via Lärarlyftet

Under höstterminen 2021 erbjuder HDK-Valand tre kurser inom ramen för Lärarlyftet för dig som vill bli behörig bild- eller slöjdlärare. Nytt för i år är en kurs där du blir behörig i bild på gymnasiet. Kurserna är öppna för sen anmälan.

Lärarlyftets kurser vänder sig till anställda lärare med lärarexamen som vill utöka sin behörighet för att undervisa i bild och slöjd. Det finns två kurser som gör dig behörig för bild eller slöjd på högstadiet. Årets nyhet är den tredje kursen genom vilken du blir behörig bildlärare för gymnasiet.

– Vi är det enda lärosätet i landet som får ge just Lärarlyftet mot gymnasiet. Och det är verkligen en utbildning som behövs. Det finns många lärare som är behöriga upp till årskurs nio som gärna vill utöka sin behörighet, säger Catharina Valenta som är ämnesansvarig för bild på HDK-Valand.

Kursen förbereder studenten för yrkesrollen som bildlärare i gymnasieskolan genom kunskapsutveckling i bilddidaktisk verksamhet, ämnesteori, praktiskt arbete i material och tekniker, undersökande projekt, processbaserat lärande och dialogiska arbetsformer. Studenterna på kursen tränas också i normkritiskt genusperspektiv och ett inkluderande lärande där elever med behov av särskilt stöd tydliggörs.

– Vi ger en utbildning som ligger i tiden och betonar en vidgad kunskapssyn och kunskapsutveckling genom estetiska lärprocesser. Studenterna på kursen får arbeta med internetbaserade verktyg där dokumentation och analys sker av hens lärande. De får också chans att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till teori och metod i vårt ämne.  De får kort sagt en bred och attraktiv utbildning som gör att de står sig väl på arbetsmarknaden.

Kurserna ges på distans med tre campusträffar per termin och löper över nio terminers halvfartsstudier. Studenten ges möjlighet att validera sina medhavda kunskaper utifrån bland annat reell kompetens och tidigare kurser. Vägen till behörighet kan på det sättet bli kortare.

Läs mer om innehåll, behörighet och validering under respektive kurs under rubriken "Relaterat innehåll" nedan.