Bild
Bilden är tecknad och visar en flicka som sitter ensam i mörkret medan ett spöke eller monster kastar skuggor på väggen.
Foto: Shutterstock
Länkstig

Bli av med din fobi, depression eller panikångest

Publicerad

Depression, panikångest, fobier eller tvångssyndrom drabbar många och försvårar vardagen och minskar livskvalitén. I många fall går det att få hjälp genom kognitiv beteendeterapi (KBT). Här på psykologiska institutionen har vi en psykoterapimottagning och vi tar nu emot anmälningar för terapi under hösten 2022. Kostnaden är 200 kr/gång.

Terapeuterna

På psykologiska institutionens psykoterapimottagning utförs behandlingen av studenter som är i slutet av sin femåriga psykologutbildning. Under hela behandlingen har de handledning av en erfaren legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Kostnaden per besök är 200 kronor.

Vi söker patienter till höstterminen 2022

Vi söker dig som har en specifik fobi, exempelvis hissfobi, spindelfobi, ormfobi eller fobi för trånga utrymmen - eller någon annan vanlig eller ovanlig fobi. Vi söker även dig som önskar behandling för nydebuterad panikångest, generell ångest, lättare depression, tvångssyndrom eller social ångest.

Välkommen att göra intresseanmälan!

Mer information om hur du går tillväga för att anmäla dig samt om mottagningen hittar du på psykoterapimottagningens hemsida.


Vanliga frågor

Vad behöver jag göra?

– Du behöver göra din intresseanmälan på telefon – det tar ca 15 min och du får besvara några frågor om det du önskar få hjälp med. Våra psykologer går sedan igenom alla anmälningar och gör en första bedömning. Bedömer de att det här är något vi kan hjälpa till med och att det är på rätt nivå för de studenter som utför behandlingen kontaktar vi dig per telefon eller mejl.

Vem kan få hjälp?
– Här kan vi hjälpa dig som nyligen drabbats av panikångest eller lider av en specifik fobi, till exempel för spindlar, smuts eller social fobi. Du kan också få KBT för problem som oro/ångest, stress, lättare depression eller tvångssyndrom. Du ska ha fyllt 18 år.

Hur lång tid tar det?

– Beroende på vad du behöver hjälp med kan en behandling ta 10 sessioner, eller för längre behandlingar cirka 15-20 sessioner.

Hur fungerar KBT?

– I KBT fokuserar man framför allt på nuet och framtiden och riktar in sig på att förändra tankar, känslor, beteenden och fysiska reaktioner. Målet är att utveckla nya sätt att hantera och förhålla sig till problem så att dessa försvinner, minskar eller inte längre utgör ett stort hinder i livet.