Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Björn Halleröd ingår i nya forskningsberedningen

Publicerad

Regeringen offentliggjorde igår den 18 personer starka forskningsberedning som tillsammans med utbildningsminister Helene Hellmark Knutsson ska diskutera de forskningspolitiska prioriteringar som regeringen kommer gå fram med under mandatperioden. Bland de 18 återfinns Björn Halleröd, professor i sociologi vid Göteborgs universitet.

– Jag tycker att det är viktigt att vi i Sverige har en forskningspolitik med tydlig arbetsfördelning mellan de olika aktörerna. Universitet, forskningsråd och internationella finansiärer ska inte göra samma sak. Tendensen nu är att de olika aktörerna härmar varandra. När någon satsar på stora forskningsmiljöer eller forskningscentrum så gör alla det, säger Björn Halleröd.

En bättre ordning enligt honom skulle vara om universiteteten hade ansvar för att upprätthålla tjänstestrukturen medan forskningsråden och de internationella forskningsfinansiärerna ansvarade för den konkurrensutsatta spetsen i forskningen. Han poängterar också vikten av att disciplinärt skolade forskare med gedigna ämneskunskaper.

– Till exempel satsar EU-kommissionen ofta på tvärvetenskaplig forskning, men om den multidisciplinära forskningen ska leda till något krävs forskare med gedigna ämneskunskaper och här har universiteten ett stort ansvar att se till att vi får fram sådana forskare.

Helene Hellmark Knutsson säger, i ett pressmeddelande där den nya forskningsberedningen presenteras, att Sverige ska vara en ledande forskningsnation och att forskningen är helt avgörande för landets framtida utveckling.

– Svensk forsknings- och innovationspolitik ska stärka svenskt näringsliv och möta våra nationella och globala samhällsutmaningar. Jag ser fram emot att ta del av den erfarenhet och kunskap som forskningsberedningen kommer bidra med i arbetet till nästa forskningsproposition, säger Helene Hellmark Knutsson.

Beredningen består av:

 • Ordförande Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
 • Mikael Alexandersson, rektor för Högskolan i Halmstad och professor i didaktik vid Göteborgs universitet
 • Bertil Andersson, rektor för Nanyang Technological University och professor i biokemi vid Stockholms universitet
 • Mats Benner, professor i forskningspolitik vid Lunds universitet
 • Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet
 • Moa Ekbom, filosofie doktor vid institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet
 • Björn Halleröd, professor i sociologi vid Göteborgs universitet
 • Sigbritt Karlsson, rektor för Högskolan i Skövde och professor i polymerteknologi vid KTH
 • Caroline Leck, professor i meteorologi vid Stockholms universitet
 • Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genetik vid Uppsala universitet
 • Björn O Nilsson, VD i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och biokemist från KTH
 • Staffan Normark, professor i molekylär mikrobiologi vid Umeå universitet och Washington
 • University, professor i klinisk bakteriologi vid Karolinska institutet
 • Ingalill Rahm Hallberg, professor i vårdvetenskap vid Lunds universitet
 • Sylvia Schwaag Serger, doktor i ekonomisk historia vid London School of Economics
 • Henrik Smith, professor i Zooekologi vid Lunds universitet
 • Christian Stråhlman, doktorand vid MAX IV-laboratoriet
 • Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet och professor i filmvetenskap
 • Sverker Sörlin, professor vid avdelningen för historiska studier på KTH