Länkstig

Biologer fick besök av kronprinsessan Victoria

Publicerad

Plaster och kemikalier i havet, det var frågor som diskuterades när kronprinsessan Victoria, tillsammans med landshövdingen, under onsdagen besökte institutionen för biologi och miljövetenskap.

Kronprinsessan Victoria och Bethanie Carney Almroth. Foto: Johan Wingborg.Kronprinsessan Victoria i samtal med Bethanie Carney Almroth, docent i ekotoxikologi, under sitt besök på Zoologen.

Plaster och kemikalier i havet, det var frågor som diskuterades när kronprinsessan Victoria, tillsammans med landshövdingen, under onsdagen besökte institutionen för biologi och miljövetenskap.

Bland andra träffade hon Bethanie Carney Almroth, docent i ekotoxikologi, och Henrik Aronsson, prefekt och professor i växtmolekylärbiologi.

Landshövding Anders danielsson, Bethanie Carney Almroth, Victoria, Henrik Aronsson och Sverker Jagers. Foto: Johan Wingborg.

Upprinnelsen till besöket den 30 januari var ett möte mellan kronprinsessan Victoria och Bethanie Carney Almroth i samband med forumet the Sustainable Development Goals i New York 2017, då Sverige och Fiji var värdar.

– Tillsammans med en kollega hade jag anordnat ett sidoarrangemang om plast i havet som kronprinsessan besökte. Sedan träffades vi i igen i somras när jag deltog i en panel vid Volvo Ocean Race. Kronprinsessan föreslog då att vi skulle diskutera vidare vid en lunch men det hanns aldrig med.

Istället har Bethanie Carney Almroth det senaste halvåret haft kontakt med kronprinsessans hovmarskalk för att arrangera ett platsbesök. För två veckor sedan fick hon veta att det skulle bli av.

– Det blev väldigt stressigt att hinna med alla förberedelser. Många personer har varit inblandade för att göra besöket så bra som möjligt och vi har dessutom städat och skurat våra lokaler i alla vrår.

Diskuterade miljöproblem och lösningar

Henrik Sundh, Kronprinsessan Victoria, Henrik Aronsson, Anders Danielsson och Bethanie Carney Almroth. Foto: Johan Wingborg.Kronprinsessan fick bland annat besöka laboratoriet på Zoologen, titta på celler i mikroskop och lära sig mer om olika fiskarter. Därefter följde en timmes diskussion om miljöproblem och möjliga lösningar med forskare från Göteborgs universitet.

– Det är förstås väldigt roligt att få besök av kronprinsessan men också viktigt; det innebär ett tillfälle att föra fram GU:s roll inom betydelsefulla frågor, exempelvis när det gäller plaster och toxiner i havet, förklarar Bethanie Carney Almroth. Och att kronprinsessan är intresserad av frågor inom miljöforskning, som hon kan lyfta på de arenor där hon verkar, är förstås väldigt betydelsefullt. Men även landshövding Anders Danielsson var mycket engagerad och bad att få återkomma med fler frågor.

Under eftermiddagen passade kronprinsessan också på att besöka Havs- och vattenmyndigheten.

Foto: Johan Wingborg