Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Bilden av Lödöse gamla kloster växer fram

Publicerad

Fyra personer står på en gräsmatta. En av personerna håller ett arbetsredskap i handen.

Erik Wennerholm (här till vänster i bild) kommer ägna 45 veckor åt fältarbete och hantering av insamlade mätresultat.

Vad finns under jorden där Lödöse gamla kloster en gång stod? Hur såg det ut i mitten av 1200-talet när Lödöse dominikanerorden tog över en gammal övergiven kyrka och byggde om den till kloster? Det undersöker nu en student och personal från institutionen för geovetenskaper och institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet tillsammans med teknikkonsultbolaget COWI.

Första gången området grävdes ut av arkeologer var 1906 men pengarna tog slut och utgrävningarna avslutades innan hela området undersökts. För geologer ger detta en bra möjlighet att testa gränserna för de geofysiska mätmetoderna samtidigt som det fortfarande finns mycket nytt och spännande att upptäcka och beskriva.

– Vi som till vardags arbetar med modern samhällsbyggnad har mycket att lära av gångna tiders bebyggelse. Inte minst blir vi ödmjuka inför vad man med relativt enkla medel förr klarade av genom samarbete, svett och listigt tänkande, säger Martin Persson och Andrea Håkansson, geofysiker på COWI AB.

Erik Wennerholm studerar geologi på Göteborgs universitet och undersökningarna är en del av hans examensarbete.

– För mig blir detta en bra grund som förbereder mig för livet efter universitetet. Mätmetoderna vi genomför används ofta i förstudier inför stora infrastrukturprojekt, berättar Erik Wennerholm.

När Erik Wennerholms examensarbete är klart sommaren 2020 kommer resultatet av undersökningarna tillgängliggöras för Lödöse museums personal och för intresserad allmänhet. De pågående undersökningarna drivs i hög grad som ett ideellt samverkansprojekt av institutionen för geovetenskaper och institutionen för historiska studier vid Göteborgs Universitet tillsammans med teknikkonsultbolaget COWI.
 

Vid frågor kontakta:
Martin Persson, 073 230 6476 eller mrps@cowi.com

Person från företaget COWI förberder ett geoteknikstarbete på marken.

Mätkablar kopplas ihop för att mäta hur marken ser ut under ytan. Detta sker genom att ström skickas ner för att beskriva jordlager och arkeologi.

Bild tagen uppifrån som genom mörkare fält visar var klostret har stått

Tidiga resultat avslöjar klostrets konturer (Bild: Wennerholm och Axelsson).