Bild
Ett barn går på en översvämmad gata.
Foto: iStock
Länkstig

Betydande investeringar i förnybar energi krävs för att vända utvecklingen

Publicerad

– Nu måste vi agera för att kraftigt minska koncentrationerna av växthusgaser i atmosfären och snabbt avstå från fossila bränslen för att bromsa och slutligen stoppa den mänskligt orsakade klimatförändringen. Det säger Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet, efter att FN:s nya klimatrapport släpptes idag.

Deliang Chen har 20 års erfarenhet av arbete inom FN:s vetenskapliga klimatpanel Intergovernmental Panel on Climte Change, IPCC. Han var en av de samordnande huvudförfattarna till IPCC:s femte och sjätte utvärderingsrapporter.

Dagens klimatrapport är en sammanslagning av flera rapporter som IPCC publicerat mellan åren 2018–2022 och ger en bild av forskningsläget just nu kring klimatförändringar.

IPCC slår fast att det är människans livsstil och energiförbrukning som ligger bakom klimatkrisen.

Bild
En man står framför ett träd.
Deliang Chen.
Foto: Johan Wingborg

– IPCC drog slutsatsen att utsläppen måste halveras till 2030 jämfört med 2010 års nivåer för att ha en rimlig chans att begränsa den globala medeltemperaturökningen till 1,5 °C. Tyvärr fortsatte utsläppen att öka förra året. Vi står alltså inför en stor utmaning, säger Deliang Chen.

Verktyg finns för att agera

I rapporten konstateras också att skyndsamma åtgärder behövs för att minska utsläppen - och att verktygen finns för att begränsa klimatförändringarna.

– Det behövs betydande investeringar i förnybar energi och annan teknik med låga koldioxidutsläpp. Dessutom måste vi öka energieffektiviteten, omvandla jordbruket och återställa skogar och förstörda naturlandskap. Slutligen måste teknik som fångar upp koldioxid från luften och andra naturbaserade lösningar utvecklas, säger Deliang Chen.

AV: JENNY MEYER

 

IPCC

FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) lämnar regelbundet rapporter om statusen för klimatet. Den sjätte så kallade utvärderingsrapporten (AR6) släpptes under 2022 och sammanfattar 14 000 olika forskningsstudier.

Den så kallade syntesrapporten är en fortsättning på AR6 och släpptes måndagen 20 mars 2023. Rapporten är en samlad slutsats av alla rapporter och specialrapporter från IPCC den senaste tiden.

Källa: IPCC, Stockholm Environment Institute