Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Bättre koll på prepositioners form i tre slaviska språk

Publicerad

Polska, slovakiska och tjeckiska grammatikböcker kan behöva uppdateras sedan nya rön har presenterats i en avhandling. I alla fall kapitlen som handlar om prepositioner.

 

Morgan Nilsson– En grupp prepositioner har i många slaviska språk en kortare och en längre form, ungefär som ordet mer/mera på svenska. Hur formerna ska användas kan vara en stötesten både för språkstudenter och för infödda. Grammatikböckers texter om denna grupp prepositioner innehåller förfärande många fel, säger Morgan Nilsson.

I sin avhandling har han kartlagt användningen av dessa prepositioner i polskan, slovakiskan och tjeckiskan. Exempelvis är det motsvarigheterna till vanliga prepositioner som i och till.

– Mina resultat är intressanta för alla som sysslar med grammatikbeskrivning och för utländska språkstudenter som inte kan gå på känn.

Nya principer styr

Historiskt sett finns en gemensam anledning till att prepositionerna har två olika former i de tre språken. Nu har Morgan Nilsson visat att det i dag till större delen är nya principer som styr hur prepositionernas former används. Polskan har det enklast systemet, slovakiskan är lite mera komplex, medan tjeckiskan har ett betydligt mer komplicerat system än de båda grannspråken.

– Det kan antas bero på tjeckiskans komplexa historiska utveckling och den stora spännvidd som i dag råder mellan det konservativa litteraturspråk som används i skrift och det vidareutvecklade vardagsspråk som används av större delen av befolkningen i dagligt tal, säger Morgan Nilsson.

När han jämför bruket av prepositionerna i äldre och i moderna texter kan han se tydliga skillnader som han tror beror på att den talade tjeckiskans inflytande har ökat.

Det är tack vare senare års teknikutveckling som han har kunnat slutföra sin
studie. Den baseras på sökningar i enorma textmängder. En ordsökning som för några år sedan tog datorn en halvtimme att tugga sig igenom går nu på mindre än en minut.

Avhandlingen Vowel–Zero Alternations in West Slavic Prepositions. A Corpus Based Investigation of Polish, Slovak and Czech försvarades 2015.

Länk till avhandling: http://hdl.handle.net/2077/36304

Kontakt:
Morgan Nilsson, tel: 031-786 18 24, e-post: morgan.nilsson@gu.se