Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Barn- och kvinnosjukvård forskningskatalog 2019

Publicerad

Sedan snart ett decennium redovisar Område 1 inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset gemensamt med sektionen för kvinnors och barns hälsa vid Sahlgrenska akademin, årligen gemensam forskning i en särskild katalog.

Sektionen för kvinnors- och barns hälsa ingår i institutionen för kliniska vetenskaper vid Sahlgrenska akademin. Område 1 som består av kvinnosjukvården och Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus har tre huvuduppgifter: sjukvård, undervisning och forskning.

Syftet med katalogen är att samla information om denna viktiga verksamhet i ett dokument så att alla som arbetar vid sjukhuset och inom Västra Götalands-regionen samt vid Sahlgrenska akademin och Göteborgs universitet, men också forskare vid övriga universitetssjukhus liksom en större allmänhet, lätt ska kunna få en bild av vår forskning.