Bild
GIS-karta
Foto: iStock
Länkstig

Automatisera ditt geografiska informationssystem med hjälp av Python

Publicerad

Nu är anmälan öppen till doktorandkursen "Automatisera ditt geografiska informationssystem med hjälp av Python". Kursen ges under vårterminen 2023 och höjer din kunskapsnivå inom både Geografiskt informationssystem (GIS) och Geografisk informationsteknologi (GIT).

I den här kursen lär du dig grundläggande programmering och koncept inom geografisk informationsteknologi (GIT). Kunskaperna hjälper dig utföra automatiserade processer och tekniker och effektiviserar användande av geografisk data i din forskning.  

Efter slutförda studier kan du bland annat förvänta sig att:

  • kunna utveckla automatiserade processer med hjälp av GIS-verktyg och öppen källkodmjukvara
  • genomföra grundläggande geografisk analys och formattransformation med hjälp av GIS
  • genomföra pythonprogrammering inom GIS.

Kursen ges på forskarnivå med start 6 mars 2023.  Ansökan är öppen till och med 5 februari 2023.

Sök kursen i Göteborgs universitets kurskatalog för forskarutbildning (FUBAS)