Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Att känna sig själv

Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, kommer till Filosofiska föreningen för att tala om "Att känna sig själv".

Vi tycks ha en omedelbar, otvivelaktig kunskap om vårt eget inre liv: våra tankar, upplevelser och känslor. På det sättet verkar kunskap om det egna själslivet skilja sig från alla annan kunskap. Jag kan tvivla på att det finns ett bord framför mig men inte på att jag tänker att det finns ett bord framför mig. Jag kan tvivla på att du känner smärta men inte på att jag gör det. Under de senaste åren har dock denna syn kommit att utmanas, inte bara av filosofer utan också av psykologer och kognitionsvetare. Vi har ofta fel vad det gäller våra egna tankar och uppfattningar, hävdar man, och det finns ingen principiell skillnad mellan hur vi får kunskap om vårt eget inre liv och hur vi får kunskap om andras inre liv. Föredraget presenterar den traditionella synen på kunskap om det egna själslivet och diskuterar den samtida skepsisen vad gäller denna kunskap.

Efter föredraget blir det pub med öl och vin och fortsatt diskussion på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori.

Filosofiska föreningen