Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Asgeir B. Torfason har fått Oskar Silléns pris 2015

Publicerad

Asgeir B. Torfason har fått Oskar Silléns pris 2015

Asgeir B. Torfason är en av mottagarna av Oskar Silléns pris för bästa avhandling. Asgeir disputerade på avhandlingen "Cash flow accounting in banks - a study of practice" vid Företagsekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet.

bild på glada pristagare

Bilden visar Asgeir B. Torfason, Leif Persson som är ordförande för Företagsekonomiska Institutet samt Sven-Olof Junker (den andre pristagaren).

Juryns motivering:

"Denna djuplodande studie visar hur banker redovisar sina betalningsflöden. Avhandlingen ger inblick i vilka rapporter som tas fram av bankerna. Den belyser även bankernas kritiska kommentarer när nya normer för redovisning arbetades fram. Intervjuer i sju skandinaviska banker visar – något oväntat – att bankerna inte fäster särskilt stor vikt vid att redovisa sina inkommande och utgående betalningar. De framhåller snarare sin förmåga att ge kredit. Avhandlingen bygger på teorier av olika slag; penningpolitik, företagsfinansiering och redovisning. Framställningen är tydlig även när den tar upp argument av vitt skilda slag. I studiens avslutande syntes presenteras nya riktlinjer för redovisning som kan ge det finansiella systemet större motståndskraft i en osäker tid.”

Priset delades med Sven-Olof Junker vid Handelshögskolan i Stockholm som skrivit avhandlingen "Att skapa gemenskap - Hur beslut fattas i en EU-myndighet".

Länk till Asgeirs avhandling i fulltext (öppnas i nytt fönster)

Mer om priset och utdelningen