Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Arkitekturpris till kritisk forskare

Publicerad

Catharina Thörn, filosofie doktor i sociologi vid Göteborgs universitet, har belönats med Sveriges Arkitekters Kritikerpris. Hon får utmärkelsen för sina insatser att kritiskt beskriva och blottlägga hur underliggande materiella intressen påverkar samtida stadsbyggnadsprocesser.

Catharina Thörn. Foto: Jonas Eriksson.Catharina Thörn, filosofie doktor i sociologi vid Göteborgs universitet, har belönats med Sveriges Arkitekters Kritikerpris. Hon får utmärkelsen för sina insatser att kritiskt beskriva och blottlägga hur underliggande materiella intressen påverkar samtida stadsbyggnadsprocesser.

Sveriges Arkitekters Kritikerprisjury vill med årets pris peka på forskningens betydelse för att utveckla samhällsbyggandet.

– Det känns väldigt roligt att juryn tryckte på forskningens betydelse och priset är en bekräftelse på att jag lyckats förmedla denna utanför de akademiska kretsarna vilket alltid varit väldigt viktigt för mig, säger Catharina Thörn.

Forskaren och universitetslektorn Catharina Thörn är verksam vid institutionen för kulturvetenskaper. Hon har skrivit både böcker och ett flertal artiklar för fack- och branschpress om bland annat hemlöshet, medborgarinflytande, stadsutveckling och gentrifiering.

”Att bryta segregationen mellan grupper i staden är en av de stora utmaningar vi står inför som samhälle. Vinnaren för in gentrifiering som begrepp i den allmänna debatten och visar hur retorik och stadsbyggnad kan bidra till en förstärkt socioekonomisk segregation”, heter det bland annat i motiveringen.

– Jag verkar ju även i min egen närmiljö vilket juryn lyfte fram som något betydelsefullt. Priset ser jag också som ett erkännande och legitimering av det kollektiva anspråk som allt fler rörelser idag för fram där de pekar på vikten av att stadsutvecklingen demokratiseras och att alla skall ha rätt till en bostad med god standard till en rimlig kostnad, säger Catharina Thörn.

Kritikerpriset var ett av flera priser som delades ut under årets Arkitekturgala den 28 november. Galan arrangerade av Sveriges Arkitekter som är en intresseorganisation för alla Sveriges arkitekter.