Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Arkitektur och vårdvetenskap möts i samverkan mellan Chalmers och Göteborgs universitet

Publicerad

I forskning om vårdmiljöer är det viktigt att angripa frågeställningarna med tvärvetenskapliga perspektiv. Detta har gjorts länge men nu formaliseras ett samarbete mellan institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs unviersitet och Centrum för vårdens arkitektur vid Chalmers tekniska högskola. Förhoppningen är att forskningsfrågor inom vårdmiljö ska tydliggöras både praktiskt och akademiskt och att forskningsresultat ska få ökad spridning. 

Det finns idag stora behov av kunskap, lyhördhet och dialog mellan vårdverksamhet och fastighetssida för att hantera de olika lokalbehov som finns i sjukvården. Detta innebär krav och förväntningar på samverkan i vårdteamet, över huvudmannagränser och mellan inblandade aktörer inom vård och omsorg. Stora investeringar i vård- och omsorgsbyggnader och lokaler väntar nu efter en lång period av låg aktivitet. Det innebär utmaningar avseende kunskap, kompetens och kapabilitet och i kopplingen mellan vårdbyggnad och verksamheters snabba utveckling krävs förmåga att kunna hantera föränderliga krav och rörliga mål. 

Flera planerade och pågående projekt finns redan men nu görs en gemensam, formaliserad  struktur som ska bidra till en ökad effektivitet och genomslag av samarbetet. Centrum för vårdens arkitektur och Vårdvetenskaps samverkan och samarbete ska nu synliggöras bättre för omvärld, finansiärer och universitet. 

Helle Wijk, professor i omvårdnad vid Göteborgs universitet, har inom ramen för detta samarbete utsetts till gästprofessor vid Chalmers tekniska högskola under tre år.