Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Arkitekttävling för nytt universitetsbibliotek

Publicerad

Universitetsbiblioteket behöver nya lokaler för att fortsatt utveckla en modern biblioteksverksamhet och skapa en kreativ fysisk mötesplats för akademi och samhälle. För att möta det behovet och samtidigt ta vara på den unika platsen mitt i staden startar Akademiska Hus nu en arkitekttävling för en ny biblioteksbyggnad i universitetsområdet Näckrosen.

Universitetsbiblioteket vid Näckrosen. Foto: Johan Wingborg.

Akademiska Hus startar en arkitekttävling för att ta fram ett byggnadsförslag för en ny biblioteksbyggnad för Humanistiska biblioteket i universitetsområdet Näckrosen.

– En tävling kommer att ge oss flera förslag på lösningar och gestaltning av en byggnad i ett fantastiskt läge mitt i Göteborg. Vi tror att det finns ett stort intresse från både svenska och internationella arkitekter för den här typen av utmanande projekt, säger Birgitta van Dalen, markandsområdesdirektör vid Akademiska Hus.

Tävlingen genomförs i tre delmoment och beräknas pågå under minst ett år. Det första momentet är en prekvalificeringsomgång som startar idag. Utifrån prekvalificeringen väljs ett antal arkitektkontor ut för att ta fram förslag och skisser. Av dessa kommer tre att gå vidare för att utveckla och fördjupa sina förslag i samråd med Göteborgs universitet och Akademiska Hus.

– Universitetets byggnader ska vara öppna, tillgängliga och möjliggöra för samverkan över gränser, särskilt våra bibliotek. Universitetsområdet Näckrosen är en unik plats mitt i Göteborg, och ett nytt universitetsbibliotek som blir ett nav för humanistisk och konstnärlig forskning och utbildning och som samtidigt öppnar sig mot den omgivande staden kommer att stärka universitetets roll och uppdrag, säger Mårten Tiselius, fastighetsstrateg vid Göteborgs universitet.

En arkitekttävling i tre steg innebär att Göteborgs universitet och Akademiska Hus får möjlighet att välja mellan flera olika förslag och också utrymme att påverka det slutgiltiga förslaget så att byggnaden lever upp till platsens och verksamhetens olika krav och behov. Vinnaren utses av en jury med representanter från Akademiska Hus, Göteborgs universitet, Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter.

– Genom ett nytt universitetsbibliotek och moderna lösningar får vi möjligheten att skapa bra och flexibla studiemiljöer och framförallt tillgängliggöra våra unika samlingar för forskare, studenter och allmänhet, säger bibliotekschef Helena Siesjö.

Mötesplats för akademi och samhälle

Den nya byggnaden för biblioteket är ett av Akademiska Hus planerade och pågående byggprojekt för Göteborgs universitet i området runt Näckrosen vid Renströmsparken mellan Götaplatsen och Korsvägen. Sedan 2012 har universitetet arbetat med att samlokalisera stora delar av sin verksamhet som nu är spridd på olika platser i staden. Tillsammans med Humanistiska och Konstnärliga fakulteten vill universitetsbiblioteket skapa en stark och kreativ fysisk mötesplats för akademi och samhälle med fokus på konst och humaniora.

Läs mer här på Akademiska Hus webbplats.