Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Arkitekter tar fram förslag på Campus Näckrosen

Publicerad

Fyra arkitektkontor får nu i uppdrag att ta fram förslag på hur området kring Näckrosdammen i Göteborg kan utvecklas till en mötesplats för humaniora, kultur och konst.

Arbetet med Campus Näckrosen har sin grund i Göteborgs universitets behov av verksamhetsutveckling och nya lokaler. Det gäller att samlokalisera Konstnärliga och Humanistiska fakulteten samt Universitetsbiblioteket. När Campus Näckrosen står färdigt får Göteborg ett kulturstråk som länkar samman kulturinstitutionerna vid Avenyn och Västra Hamngatan med området vid Korsvägen.

Arkitektkontoren har nu fått ett så kallat parallellt skissuppdrag att utreda förutsättningarna för en inplacering av det nya universitetsbiblioteket och den Konstnärliga fakulteten genom om- och tillbyggnader av det nuvarande Universitetsbiblioteket, Gamla Hovrätten och Artisten.

– Vi vill att förslagen ska visa Campus Näckrosen som en modern och nyskapande miljö för Göteborgs cityuniversitet. Förslagen ska spegla det humanistiska och konstnärliga innehållet och samtidigt öppna sig mot staden och medborgarna. Stor vikt ska också läggas vid att ta till vara och vidareutveckla befintliga byggnader och parkmiljön, säger Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör för Akademiska Hus region Väst.

Att samla universitetets konstnärliga och humanistiska verksamhet gör också platsen unik i Norden.

– Campus Näckrosen ska bli universitetets och stadens mötesplats för humaniora, kultur och konst. Platsen kommer också att bli internationellt intressant, säger universitetets projektledare Johan Öberg.

Arkitektbyråerna ska vara klara i början av september. Därefter kommer Akademiska Hus att hålla en workshop för engagerade medborgare och närboende som bjuds in för att lämna synpunkter. I oktober kommer en bedömningsgrupp att ta fram ett förslag på vilka delar i arkitekternas olika förslag som Akademiska Hus och Göteborgs universitet ska gå vidare med. I bedömningsarbetet ingår även resultatet av den dialogprocess med närboende som presenterades i mars. De byråer som fått uppdraget är Jais arkitekter, Tham & Videgård arkitekter, Varg arkitekter och Wingårdhs.

För mer information:


Om Akademiska Hus
Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 62,5 miljarder kronor och en årsomsättning på 5,6 miljarder kronor. För att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 20 miljarder kronor. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Om Göteborgs universitet
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om.