Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Årets vinnare i uppsatstävlingen

Publicerad

Klara Boije af Gennäs, projektassistent vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap är vinnare i SVEBIs uppsatstävling 2019 för sin masteruppsats.

Juryns motivering:
”Uppsatsen utgör ett viktigt bidrag till det tvärvetenskapliga tänkandet inom idrottsvetenskap. Den är kreativ och nytänkande och bidrar till metodutveckling där kvalitativa och kvantitativa data förenas i en gemensam analys av ett idrottsfenomen. Uppsatsen bidrar med viktig kunskap för framtida tvärvetenskapliga forskningsprojekt.”

Klara Boije af Gennäs, Foto: Eva Boije af GennäsSom vinnare i uppsatstävlingen inbjuds Klara Boije af Gennäs att hålla ett anförande på SVEBI-konferens 2019 i Stockholm den 21-22 november. Resa, logi och anmälningsavgift till konferensen ingår också i vinsten. Uppsatsen An interdisciplinary case analysis procedure: A pilot-study är i artikelformat.
– Intentionen är att den ska publiceras. Den som vill veta mer om uppsatsen hänvisas till konferensen där jag kommer att presentera den.

Klara Boije af Gennäs säger följande om uppsatsen:
– Uppsatsen har en metodologisk inriktning. Jag har utvecklat ett sätt för forskare att analysera data och undersöka ett komplext problem som till exempel hur en skada uppkommer. Vidare har jag påbörjat en analys av data från forskningsprojektet FIT-project. Avslutningsvis har jag utvärderat proceduren för att den ska kunna utvecklas ytterligare.

Hur gör man för att skriva en bra uppsats? Klara Boije af Gennäs sammanfattar det så här:
– Planera och sätt upp tydliga mål. Välj ett ämne som du brinner för och om möjligheten finns så ta del i ett större forskningsprojekt. Att vara del i ett projekt är ett bra sätt att knyta kontakter inför framtida arbete eller forskning. Mitt mål är att gå vidare till en doktorandstjänst, avslutar hon.

Mer information:

Towards Best Practice in Swedish Football (FIT-project)
SVEBI-konferens 2019 

Om SVEBIs uppsatstävling 2019: SVEBI (Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning) tävling om bästa uppsats på avancerad nivå (15-30 hp) med ett idrottspedagogiskt, -psykologiskt, -sociologiskt eller annat samhällsvetenskapligt idrottsämne.

Kort om Klara Boije af Gennäs
Projektassistent vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap
Ålder: 26 år
Tidigare studier vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap:

Foto: Eva Boije af Gennäs